Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Energetske obnove večstanovanjskih stavb

Tako kot že v preteklih treh letih so se tudi v letu 2014 etažni lastniki odločali za energetske obnove večstanovanjskih stavb v upravljanju Komunale Laško.

V poletnih mesecih se je tako najprej izvedla toplotna izolacija fasade, podstrešja in stropov v kleti večstanovanjskega objekta Rimska cesta 2B v Laškem. Jeseni pa ji je sledila še toplotna izolacija fasade na objektu Ulica XIV. divizije 8 v Rimskih Toplicah.

Komunala Laško je v letošnjem letu na področju stanovanjske dejavnosti oz. upravljanja večstanovansjkih stavb v namene izboljšave energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb izvedla za 67.863 € investicij, od česar je 11.176 € preko nepovratnih spodbud prispeval slovenski okoljski javni sklad EKO Sklad Republike Slovenije. EKO Sklad etažnim lastnikom subvencionira do 25% upravičenih stroškov investicije.

Na odločitve etažnih lastnikov, da pristopijo k energetskim obnovam, odločilno vplivajo prav te nepovratne spodbude v obliki nepovratnih sredstev, zmanjšanje porabe stroškov za ogrevanje, ki se posledično zmanjšajo tudi do 30% ter možnost najema kredita z obročnim odplačevanjem.

Ker je na območju občine Laško še kar nekaj objektov, ki jih je potrebno energetsko obnoviti, se bodo sanacije teh objektov izvajale še v prihodnih letih, seveda vse dokler, bodo nepovratne spodbude EKO Sklada še na razpolago, zato pozivamo etažne lastnike teh objektov, da o teh naložbah razmislijo in se zanje odločijo še pravi čas.

Dragica Levstik, stanovanjska dejavnost

rimska-cesta-pred-obnovo01 rimska-cesta-po-obnovi01
 Rimska cesta 2B, Laško, pred obnovo Rimska cesta 2B, Laško, po obnovi 

 

xiv-pred-obnovo01 xiv-po-obnovi01
Ulica XIV. divizije 8, Rimske Toplice, pred obnovo Ulica XIV. divizije 8, Rimske Toplice, po obnovi 

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Energetske obnove večstanovanjskih stavb