Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Upravljanje z nepremičninami

Dejavnost se za zunanje naročnike opravlja po določilih Stanovanjskega zakona RS in v skladu s sklenjenimi pogodbami o upravljanju z nepremičninami med njihovimi lastniki in izvajalcem upravljanja, Komunalo Laško, d. o. o..

V 100 objektih upravljamo 1034 poslovno-stanovanjskih enot, ki so v lasti fizičnih oseb, Občine Laško, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ali drugih pravnih oseb. Največ stanovanj poseduje Občina Laško, in sicer 304.

Stanovanja v upravljanju se nahajajo po vsej občini. Komunala Laško je upravnik tudi večine kotlarn. Skrbimo za ogrevanje 495 stanovanjsko-poslovnih enot. Prizadevamo si za obnovitev kurilnic s pomočjo EKO-sredstev. V septembru 2012 pa smo od Javne agencije RS za energijo pridobili licenco za opravljanje energetske dejavnosti »Distribucija toplote za daljinsko ogrevanje«.

rimska cesta

Na željo stanovalcev smo na nekaterih večstanovanjskih objektih, ki jih upravljamo, začeli z obnovitvami fasad, da bi izboljšali njihovo energetsko učinkovitost. Vse več pa se stanovalci odločajo tudi za investicije v izgradnjo osebnih dvigal.

Stanovanjski zakon, podzakonski akti in stvarnopravni zakonik povečujejo pristojnosti, naloge, zadolžitve in odgovornost upravnikov do lastnikov nepremičnin, v veliki meri pa je na upravnike preneseno tudi zagotavljanje evidenc in raznih podatkov državnim organom.

Zakonodaja:
upravljanje-stanovanj04
Stvarnopravni Zakonik (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13)
Stanovanjski Zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17)
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09 in 87/11, 85/13)
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04, 18/11)
Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15, 61/16)
Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)
Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/04)
iz kristofa

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Upravljanje z nepremičninami