Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

O podjetju

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o.,  je bilo ustanovljeno z namenom opravljati komunalne storitve na območju občine Laško.
Podjetje, kakršno je danes, je bilo ustanovljeno leta 1988. Takrat se je s sklepom delavskega sveta in sklepom Skupščine Občine Laško odcepilo od večjega - Komunalno obrtno gradbenega podjetja.

Dejavnosti, ki so se prenesle v novoustanovljeno podjetje, so bile:
• vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema,
• zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov,
• pogrebna in pokopališka služba,
• vzdrževanje javnih površin in skupne službe.


Danes podjetje deluje z namenom zagotavljanja in izvajanja naslednjih gospodarskih javnih služb:
• ravnanje s komunalnimi odpadki,
• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
• obdelava in predelava odpadkov,
• javna snaga in čiščenje javnih površin,
• urejanje javnih poti, površin za pešce,
• zelenih in drugih javnih površin,
• urejanje pokopališč ter pokopališka dejavnost,
• izvajanje pogrebne dejavnosti,
• urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
• vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic, ipd.,
• javna razsvetljava,
• krasitev mesta in naselij,
• plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
• odvajanje odpadnih in padavinskih voda,
• vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
• sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
• vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest,
• upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov,
• izvajanje tržnih dejavnosti.


Podjetje je oblikovano kot družba z omejeno odgovornostjo, katere glavni lastnik in ustanovitelj je občina Laško. Pooblaščenec v imenu ustanovitelja je župan.


Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj, enega določi svet delavcev v podjetju, enega pa delavci neposredno izvolijo za svojega predstavnika.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca