Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje vodovoda

Predstavitev dejavnosti vzdrževanje vodovoda

Delo na področju vzdrževanja vodovoda obsega:
• črpanje vode iz vrtin in pridobivanje vode iz zajetij
• priprava in kontrola pitne vode
• transportiranje pitne vode od zajetij do porabnikov (preko cevovodov, dezinfekcijskih postaj, črpališč, vodohranov)
• menjava in popis vodomerov
• vzdrževanje objektov in naprav
• vzdrževanje hidrantov in hidrantne mreže
• vodenje katastra
• sodelovanje pri investicijah
• izvajanje drugih aktivnosti za potrebe izvajanja dejavnosti
• 24-urno izvajanje dežurstva.

Javni vodovod obsega:
• 47 zajetij in vrtin pitne vode, s povprečno izdatnostjo 108 l/s
• 79 vodohranov
• 29 črpališč
• 225 revizijskih jaškov
• 4 delujoče dezinfekcijske postaje
• 186 delujočih hidrantov

vodovod-jpkl-02

Vodovodni sistem v našem upravljanju s cca. 3.041 priključki oskrbuje cca. 9.500 prebivalcev v občini Laško, prav tako oskrbuje tudi javne, industrijske in druge objekte v občini Laško.

V letu 2015 je bilo v sistem distribuirane 1.341.308 m3 pitne vode, od tega je bilo skupaj prodano 1.164.660 m3 vode, razliko predstavljajo vodne izgube.

Pregled prodane vode po področjih:
• 404.399 m3 gospodinjstva
• 69.451 m3 javne institucije
• 578.321 m3 predelovalna dejavnost (od tega Pivovarna Laško d.d., 568.910m3)
• 2.699 m3 čiščenje in ravnanje z odpadki
• 109.790 m3 turizem

Zaradi zahtevanega visokega nivoja kakovosti, izvajamo dejavnost v skladu z verificiranim standardom HACCP, sistem pa je redno kontroliran tudi s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS).

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Dejavnosti Vzdrževanje vodovoda