Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zahvala uporabnikom komunalnih storitev in sodelavcem Komunale Laško (Laški bilten št.: 78/2020)

Javno podjetje Komunala Laško se ob zaključku epidemije s koronavirusom zahvaljuje vsem uporabnikom komunalnih storitev, ki so s svojim vestnim upoštevanjem vseh ukrepov in navodil pomagali, da smo zaposleni delavci Komunale Laško v času epidemije lahko nemoteno in predvsem čim bolj varno izvajali praktično vse komunalne storitve in izvajali večino vzdrževalnih del na področju kritične infrastrukture.logotip jp komunala lasko m

Kot direktor podjetja pa se ob tem zahvaljujem tudi vsem zaposlenim, ki so ves čas trajanja ukrepov pokazali pokončno držo in s svojim delom dokazali, da se nanje lahko vsi skupaj v vsakem trenutku zanesemo.

                                              Tomaž Novak, direktor 

GZS logo

Javna zahvala zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu

Cenjeni sodelavci v slovenskem komunalnem gospodarstvu,

v teh zahtevnih časih, ko nas je vse presenetila razsežnost epidemije novega koronavirusa COVID-19, imate vsi, ki tako ali drugače delate v komunalnem gospodarstvu, izjemno pomembno in zahtevno nalogo, namreč zagotavljati čim bolj neokrnjene pogoje za življenje in delo, pa tudi delovanje vseh drugih ključnih služb in dejavnosti v celotni Sloveniji.

Izvajanje komunalnih storitev je pogosto skrito očem in je opaženo predvsem, ko gre kaj narobe. V teh kriznih razmerah se morebiti zavest o pomembnosti vašega dela izboljšuje, vendar si vsi želimo, da nikoli ne bi izvedeli, kaj dejansko pomeni, če komunalnih storitev iz takih ali drugačnih razlogov ne bi mogli izvajati.

Zato se vam, zaposlenim v slovenskim komunalnih podjetjih, na tem mestu Zbornica komunalnega gospodarstva za vaše požrtvovalno delo iskreno zahvaljuje in vam izreka globoko spoštovanje.

HVALA VAM IN OSTANITE ZDRAVI! 

Zbornica komunalnega gospodarstva               

Komunala Laško izvaja dela na področju oskrbe s pitno vodo (Laški bilten št.: 78/2020)

Komunala Laško poleg rednih vzdrževalnih in upravljavskih del na področju oskrbe s pitno vodo izvaja tudi razna investicijska vzdrževalna dela in novogradnje na področju javnega vodovoda v Občini Laško.
Omenjene naloge v največji meri izvajamo na podlagi posebne pogodbe z Občino Laško, nekatere pa na podlagi posebnih naročil.

V letu 2020 te naloge obsegajo:
• dokončanje vodovoda Velike Gorelce v smeri Tovornik
• obnova tira v Rudniku Laško
• obnova vodovoda v Spodnji Rečici
• ureditev avtomatske dezinfekcije pitne vode na sistemu Rečica-Brezno in Šmohor
• priprava novih projektov za izvedbo v naslednjih obdobjih

                           Ivan Verbovšek
logotip jp komunala lasko m

Obnova tira v Rudniku Laško (Laški bilten št.: 78/2020)

Izviri v Rudniku Laško so eni najizdatnejših izvirov javnega vodovodnega sistema v Občini Laško. Do zajetij s strani Spodnje Rečice vodi rudniški rov, v katerega je vgrajena ozkotirna železnica, ki omogoča dostop do zajetij s strani Spodnje Rečice. Ker je železniška proga v določenih odsekih v slabem stanju, smo se skupaj z Občino Laško dogovorili, da se obnovi najslabši odsek v skupni dolžini 550 m.Obnova tira v Rudniku Lasko m

                              Ivan Verbovšek

Obnova tira v Rudniku Lasko 1 Obnova tira v Rudniku Lasko 2

Vodovod Velike Gorelce (Laški bilten št.: 78/2020)

V naselju Velike Gorelce je zaselek Krnisce, ki je bil še vedno brez javne vodooskrbe, zato se je za potrebe navezave omenjenega zaselka na javni vodovod, obnovil in dogradil odsek vodovoda skozi vas Velike Gorelce, nad domačijo Tovornik v Krnisci pa se je vgradil vodohran. Poleg vodohrana so dela obsegala še izgradnjo skoraj 1,5 km odseka cevovoda, vgradnjo signalnega in električnega kabla in komunikacijske enote.Vodovod Velike Gorelce m

                              Ivan Verbovšek

Vodovod Velike Gorelce

Vodovod Spodnja Rečica (Laški bilten št.: 78/2020)

Po dolini Spodnje Rečice potekata dva javna vodovoda in sicer transportni, po katerem se voda iz zajetij Kal pretaka do Laškega, drugi pa je za oskrbo prebivalcev s pitno vodo na območju Hude jame in Spodnje Rečice. Slednji je bil zgrajen leta 1958 in je obnovljen že v precejšni meri. Trenutno zaključujemo obnovo na odseku od Kurjega grabna do Fragmata, vključno z navezavo vseh vodovodnih priključkov na omenjenem odseku, obnovo dela priključkov ter izgradnjo vodovoda še za objekte, ki niso bili priključeni na javni vodovod na obravnavanem območju.

                              Ivan Verbovšek

Vodovod Spodnja Recica 2 Vodovod Spodnja Recica 1

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca