Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Komunala Laško tudi v kriznih razmerah nemoteno zagotavlja ključne storitve (Laški bilten št.: 77/2020)

corona krizne razmere

Ob svetovnem dnevu voda, ki je bil 22. marca 2020, smo se spomnili na vodo kot našo najdragocenejšo dobrino, brez katere ni življenja na Zemlji. Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh, da ne navajamo posebej, da Občina Laško v tem delu zaseda najvišja mesta.Tudi v času trenutnih kriznih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagamo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljamo nemoteno izvajanje drugih gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, vzdrževanje javnih površin in javnih cest, izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, upravljanje z nepremičninami. Pri tem se soočamo s številnimi zdravstveno-varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi, zato uporabnike prosimo za razumevanje ob sprejetih preventivnih ukrepih, obenem pa vse uporabnike komunalnih storitev pozivamo k skrbnem ravnanju z odpadki.

Krizna situacija ob izbruhu koronavirusa posega v delo vseh komunalnih podjetij
Zaposleni v komunalnem gospodarstvu, ne glede na trenutne razmere in kljub vsakodnevnemu tveganju izpostavljenosti okužbam, še naprej požrtvovalno opravljamo svoje delo in skrbimo za odvoz odpadkov, vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, upravljanje čistilnih naprav ter nujen prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, zagotavljanje javne snage in opravljanje drugih ključnih komunalnih storitev za nemoten potek življenja v gospodinjstvih in gospodarstvu. Pri tem se kot podjetja soočamo s številnimi izzivi, kot je zagotavljanje osebne zaščitne opreme za varovanje zaposlenih, ki so v stiku z morebitnimi viri okužbe, reorganizacijo nalog zaradi izostanka delavcev, ki so odsotni z dela iz zdravstvenih in drugih razlogov, ali zaradi organizacijskih razlogov ohranitve dela delavcev komunalnega gospodarstva v zdravem okolju za primer zamenjave aktivnih sodelavcev ali izvedbe nujnih del. Ohranjanje varnosti in zdravja zaposlenih v komunalni dejavnosti je za našo občino in tudi za celo državo strateškega pomena, saj bi lahko množični izostanki komunalnih delavcev z dela zaradi posledic epidemije ogrozili izvajanje gospodarskih javnih služb in s tem dobavo pitne vode in odstranjevanje odpadkov.
Naše delo in naš trud sta včasih podcenjena ali spregledana, a to v nobenem primeru ne vpliva na našo zavzetost, požrtvovalnost in solidarnost, zato vsem občanom sporočamo, da se bomo po svojih možnostih trudili še naprej.

Komunalna podjetja smo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in uporabnikov.
Z namenom zagotavljanja varnosti svojih zaposlenih in uporabnikov ter preprečevanja širjenja koronavirusa smo komunalna podjetja sprejela preventivne ukrepe, s katerimi smo omejili izvajanje določenih storitev, kadar te niso nujne, kot so na primer delovanje zbirnih centrov, prevzemanje kosovnih odpadkov, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, odčitavanje obračunskih vodomerov, osebno poslovanje s strankami ipd., obenem pa zagotavljamo, da se vse ključne storitve izvajajo nemoteno.
Dodatno se pri številnih komunalnih podjetjih še vedno kopiči neprevzeta komunalna odpadna embalaža, pojavljajo pa se tudi težave pri prevzemu blata iz čistilnih naprav. Komunalna podjetja zaenkrat razmere še obvladujemo, pri tem pa svoje uporabnike pozivamo, naj dosledno upoštevajo sprejete ukrepe in naj tudi sami prispevajo k nemotenemu izvajanju komunalnih storitev.

Komunalna podjetja uporabnike pozivamo k skrbnem ravnanju z odpadki.
Zaradi epidemije s koronavirusom COVID-19 se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, kar je žal opaziti tudi v kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah. Komunalna podjetja uporabnike opozarjamo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi nikakor ne sodijo v straniščno školjko, temveč med mešane komunalne odpadke, saj ti v kanalizacijskih sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav ter povzročajo dodatne stroške in obremenitve zaposlenih v komunalnem gospodarstvu. Ob ravnanju z odpadki naprošamo vse uporabnike, da tudi zaradi omenjenih težav z velikimi kupi neprevzete embalaže z odpadki ravnajo čim bolj racionalno in jih pred odlaganjem v zabojnik stisnejo in tako zmanjšajo volumen ter poskrbijo za ustrezno ločevanje. Prav tako uporabnike prosimo, da kosovne in druge odpadke ter zeleni odrez, ki jih zaradi opisanih omejitev nekaj časa ne bo mogoče tekoče oddati v zbirnih centrih ali v okviru organiziranega odvoza, shranijo doma in počakajo na izboljšanje stanja. Pozivamo tudi vse, da teh odpadkov ne odlagajo v naravi.

  Tomaž Novak, direktor                                               
 Vir: Zbornica komunalnega gospodarstva                                  

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Komunala Laško tudi v kriznih razmerah nemoteno zagotavlja ključne storitve (Laški bilten št.: 77/2020)