Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Razkuževanje večstanovanjskih objektov (Laški bilten št.: 77/2020)

Obveščamo vas, da je 29. 3. 2020 kot eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.logotip jp komunala lasko m

Razkuževanje še zlasti velja za:
• kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
• ograje v večstanovanjski stavbi,
• stikala za upravljanje in kabine dvigala,
• stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
• oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

Poleg tega se mora v večstanovanjskih stavbah na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.«

Komunala Laško je kot upravnik v vseh večstanovanjskih stavbah, ki jih ima v upravljanju, v koordinaciji s štabom Civilne zaščite Občine Laško, pristopila k izvajanju novega odloka. Po dogovoru s posameznimi predstavniki stavb, ki so v našem upravljanju, bodo v nekaterih stavbah razkuževanje izvajali zunanji izvajalci, v nekaterih stavbah pa stanovalci sami. Za stavbe, ki bodo izvajale razkuževanje v lastni režiji, bomo kot upravnik na željo predstavnikov stavb zanje izvedli nabavo ustreznih razkužil in zaščitnih sredstev. Ker država zaenkrat ne zagotavlja, da bo krila stroške izvajanja odloka, bodo vse stroške v zvezi s tem morali kriti etažni lastniki.

Vse stanovalce večstanovanjskih objektov pozivamo tudi, da upoštevajo naslednja priporočila:
• da se po nepotrebnem z rokami NE dotikajo stopniščne ograje, kljuk, stikal,
• da čez dan večkrat prezračijo hodnik in skupne prostore,
• da se NE zadržujejo na hodnikih oziroma v skupnih prostorih,
• da s sosedi komunicirajo na priporočeni razdalji vsaj 1,5 m,
• da upoštevajo higieno kašlja: kihanje in kašljanje v rokav oblačila,
• da si po prihodu domov OBVEZNO umijejo roke z milom in s toplo vodo.

Upravnik Komunala Laško                                      

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Razkuževanje večstanovanjskih objektov (Laški bilten št.: 77/2020)