Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ravnanje z odpadki v letu 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)

Komunala Laško je v preteklem letu kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki zbrala 1.896 ton mešanih komunalnih odpadkov (MKO), 424 ton kosovnih odpadkov, 77 ton biološko razgradljivih odpadkov, 22 ton odpadnih nagrobnih sveč, 680 ton odpadne embalaže, 156 ton stekla in 119 ton papirja. Do septembra smo prvo fazo obdelave odpadkov izvajali na našem zbirnem centru Strensko.

Zaradi spremenjene cenovne politike RCERO Celje in s tem povezanega izrednega povečanja cen obdelave odpadkov s strani družbe Simbio, se obdelava oz. sortiranje mešanih komunalnih odpadkov na zbirnem centru Strensko v letu 2020 ne bo več izvajalo.

Cilj v letošnjem letu je, da glede količin zbranih odpadkov ostanemo na primerljivih količinah kot v zadnjih letih in tako zagotovimo stabilno delovanje procesa ravnanja z odpadki.

Od januarja dalje je v veljavi spremenjen delovni čas na zbirnem centru Strensko.

Po novem je zbirni center odprt v naslednjih terminih:
- torek in petek od 9. do 15. ure,
- sreda in četrtek od 14. do 20. ure in
- sobota od 8. do 14. ure.

V času obratovalnih ur zbirnega centra lahko gospodinjstva, ki so vključena v sistem odvoza odpadkov, brezplačno prepuščajo komunalne odpadke (vse tiste odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih). Odpadke je potrebno prepuščati v ustreznih zabojnikih v skladu s podanimi navodili zaposlenega delavca na zbirnem centru. Odpadki, ki se zbirajo v zbirnem centru, so: bela tehnika, odpadna elektronika, odpaden les, avtomobilske gume, tekstil, kovine, različni nevarni odpadki, papir, steklo ter nevarni odpadki iz gospodinjstev.

V mesecu decembru smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in v skladu z veljavno zakonodajo izvedli sortirno analizo odpadkov. Odvzeta sta bila dva reprezentativna vzorca odpadkov. Odpadke smo razvrstili na 25 frakcij in ugotovili, da se med komunalnimi odpadki še vedno pojavljajo odpadki, ki ne sodijo v zeleno posodo. To je predvsem mešana embalaža in biološki odpadki, pohvalno pa je predvsem dejstvo, da v reprezentativnem vzorcu ni bilo prisotne elektronske opreme in nevarnih odpadkov.

Ravnanje z odpadki 2019 1
Sortirna analiza odpadkov NIJZ na Zbirnem centru


Na podlagi terenskih ugotovitev ugotavljamo, da so med komunalne odpadke in mešano embalažo pomešani tudi drugi neprimerni odpadki. V kolikor bomo pri odvozu te odpadke opazili, jih ne bomo odpeljali, ampak jih bomo pustili v posodi za odpadke. Eden od takšnih odpadkov je tudi folija za ovijanje silažnih bal. Folija za ovijanje silažnih bal predstavlja poseben odpadek, ki ni komunalni, prav tako za odpadek ni zagotovljena proizvajalčeva odgovornost. To predvsem pomeni, da mora za njegovo pravilno ravnanje poskrbeti uporabnik. V okviru zbirnega centra lahko povzročitelji te odpadke predate. V kolikor je odpadek ustrezno ločen, se čisti del prevzame brezplačno, onesnažen del (mrežica in notranji del folije) pa v skladu s cenikom prevzemnika. Folijo od bal je prepovedano odlagati v katerokoli posodo za odpadke, saj ne gre za komunalni odpadek, prav tako jo je prepovedano sežigati na prostem in v kurilnih napravah.


V preteklem obdobju smo na lokacijah, kjer smo opažali nelegalno odlaganje odpadkov najprej lokacije počistili in nato postavili obvestilne table, ki prepovedujejo nelegalno odlaganje odpadkov.

Ravnanje z odpadki 2019 2
Okolju in ljudem nevarno odlaganje odpadkov


                                                      Andrej Ilijevec

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Ravnanje z odpadki v letu 2019 (Laški bilten št.: 76/2020)