Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nova obvezna zakonska storitev na področju pogrebne dejavnosti (Laški bilten št.: 71/2019)

Občinski svet Laško je na marčevski seji potrdil nov Elaborat o oblikovanju cene storitev 24-urne dežurne službe v Občini Laško, po katerem se od 1. 4. 2019 dalje za vsak pogreb naročniku pogreba zaračunajo stroški izvajanja 24-urne dežurne službe v višini 155,40 € brez vključenega DDV. S tem je Občina Laško izpolnila vse zakonske obveze, ki jih lokalnim skupnostim nalaga nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.bilten71 obve m

Zakon velja kljub temu, da je bilo podanih več zahtev za njegovo ustavno presojo, ki jo je po njegovem sprejetju konec leta 2016 vložil Državni svet Republike Slovenije na pobudo Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, posameznih občin in izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, Zveze društev upokojencev in Zveze potrošnikov Slovenije. Po več kot dveh letih so vse zadeve še vedno nerešene, zato zakon velja in so ga vse lokalne skupnosti dolžne spoštovati. Po mnenju lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, kar predstavlja poseganje v financiranje in izvirne pristojnosti občin.

Nov zakon je sicer na novo opredelil opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. V njem je navedeno, da je potrebno ločiti pogrebno od pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja na trgu. Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

Vse občine so bile na podlagi zakona dolžne sprejeti nove občinske odloke. Občina Laško je Odlok o pokopališkem redu v Občini Laško sprejela konec leta 2017. Odlok je začel veljati z letom 2018. V njem je med drugim navedeno, da Občina Laško zagotavlja pogrebno in pokopališko dejavnost z Javnim podjetjem Komunala Laško.

S samim zakonom pa so bili med drugim navedeni tudi pogoji za pridobitev dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pogrebne dejavnosti. V začetku leta 2018 je dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila tudi Komunala Laško.
Kot izvajalec 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občine Laško je morala Komunala Laško v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe izdelati Elaborat za oblikovanje cen in ga poslati v potrditev na občinski svet.

                         Tomaž Novak, direktor Komunale Laško

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Nova obvezna zakonska storitev na področju pogrebne dejavnosti (Laški bilten št.: 71/2019)