Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Pešci kot odgovorni udeleženci v prometu? (Laški bilten št.: 70/2019)

Za vzdrževanje javnih površin v Laškem je odgovorna Komunala Laško, ki v okviru javne gospodarske službe vzdržuje tudi pločnike in pohodne javne površine. Čiščenje pločnikov izvajamo skozi celo leto, pa naj gre za vzdrževanje čistoče ali odstranjevanje snega. V zimskem obdobju se sneg na pločnikih čisti ob večjih količinah zapadlega snega oziroma takrat, ko hoja po njih ni več varna. Sami ocenjujemo, da je to pri približno petih do sedmih centimetrih zapadlega snega, kar nam narekuje tudi občinski odlok in kar izhaja tudi iz plana zimske službe. Seveda se v zadnjih letih zaradi pritiska občanov, ki ocenjujejo, da morajo biti površine očiščene in posipane takoj, ko pade prvi sneg, zimska služba aktivira še veliko pred navedenimi zapadlimi petimi centimetri.pesci bilten70

Pločniki se posipavajo tako, da se ustvarja večje trenje med pohodno površino in zimsko obutvijo, kar pomeni lažjo hojo po snežni površini. Kljub temu včasih pride do padcev. V zadnjih letih opažamo, da občani zanemarjajo dejstvo, da so tudi kot pešci, udeleženci v prometu in da kot taki nosijo vso odgovornost za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev, kakor se to zahteva od voznikov. Zato je potrebno, tudi za hojo po pločnikih, v zimskih razmerah upoštevati, da so lahko le-ti zasneženi in poledeneli in se temu primerno opremiti s primerno obutvijo in v prometu - tudi kot pešec - nastopati z ustrezno mero odgovornosti in previdnosti.

                          Marko Klinar

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Pešci kot odgovorni udeleženci v prometu? (Laški bilten št.: 70/2019)