Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Kontrola kakovosti pitne vode v Laškem (Laški bilten št.: 69/2018)

Za izvajanje notranjega nadzora pitne vode so v skladu s pravilnikom o pitni vodi odgovorni upravljalci javnih vodovodov. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Omogočati mora izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. HACCP načrt mora vsebovati tudi mesta vzorčenja, vrsto preskušanj in najmanjšo frekvenco vzorčenja. Notranji nadzor se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil. Na sistemu javnega vodovoda v občini Laško imamo določenih 24 vzorčnih mest pri porabnikih, katera pokrivajo vsa odjemna mesta pitne vode.bilten 69 pitna voda2

Poročilo o kakovosti pitne vode posredujemo vsem porabnikom pitne vode do 31. marca, za preteklo leto. Poročilo za naše uporabnike bo vsem posredovano s februarsko položnico za vodo, objavljeno pa bo tudi v Laškem biltenu ter na spletni strani Komunale Laško in Občine Laško.

bilten 69 pitna voda1
Odvzem vzorcev

                                                                            Ivan Verbovšek

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Kontrola kakovosti pitne vode v Laškem (Laški bilten št.: 69/2018)