Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Komunala Laško prejela priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva (Laški bilten št.: 67/2018)

Na strokovnem posvetu letošnjega srečanja delavcev komunalnega gospodarstva, ki je potekalo v Celju, je v okviru slovesnega dela 34. Komunaliade Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije podelila priznanja za uspešno in dolgoletno poslovanje v komunalni dejavnosti, ki ga je prvič v zgodovini podjetja prejela tudi Komunala Laško.

Priznanje je v imenu zbornice podelil njen predsednik Miran Lovrič in ga izročil direktorju Komunale Laško Tomažu Novaku ter se mu zahvalil za njegov doprinos.

V obrazložitvi priznanja je bilo med drugim navedeno: »Javno podjetje Komunala Laško v letu 2018 praznuje 30 let delovanja v sedanji organizacijski obliki, 70 let organiziranega delovanja na področju komunalnih dejavnosti in 90 let organiziranega delovanja gospodarske javne službe vzdrževanja vodovoda. V svojem 30-letnem delovanju je slavljenka vedno postavljala dobrobit občanov v središče svojih dejavnosti. Za svoje delo so v preteklih letih dobili številna priznanja, med katerimi velja posebej izpostaviti priznanje za najbolj okusno pitno vodo, ki jo je dobila na prvem mednarodnem vodnem festivalu leta 2016. Svoje temeljno poslanstvo ohranjanja čistega in zdravega okolja ter skrbi za kakovostno življenje občanov zagotavlja s kakovostnim izvajanjem storitev, odgovornim ravnanjem do svojih uporabnikov in okolja ter razvojem novih dejavnosti in storitev. Zaradi svoje družbene odgovornosti, poslovne etike, strokovnega dela in stalne ter v prihodnost usmerjene nadgradnje svojih storitev Komunala Laško uživa visok ugled. Tako med svojimi uporabniki in tudi v skupnosti komunalnih podjetij, saj velja kot zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner.«

Več o podeljenih nagradah in priznanjih si lahko ogledate v kratkem prispevku preko spletne povezave: https://www.youtube.com/watch?v=6wwwnFwl39Y.
bilten 67 001
Z leve proti desni: Miran Lovrič, Marko Kocjančič, Franc Dover,
Rudolf Horvat in Tomaž Novak.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Komunala Laško prejela priznanje Zbornice komunalnega gospodarstva (Laški bilten št.: 67/2018)