Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Hidrantno omrežje v sklopu javnega vodovoda občine Laško (Laški bilten št.: 66/2018)

Skladno z zahtevami Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) ter pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09), smo kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dolžni vzdrževati tudi objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod.

Komunala Laško vsako leto z izbranim pooblaščencem izvede redni letni pregled ustreznosti vseh hidrantov na javnih vodovodnih sistemih občine Laško. Pri pregledu se izmeri statični tlak, pretok ter vizualni pregled, izvede se tudi izpiranje hidrantne mreže, po končanih delih pa se hidrante plombira. Podatke o pregledu se vnese v zapisnik o preizkušanju. Po pregledu se odpravijo pomanjkljivosti, neustrezne hidrante in opremo pa zamenja.
hidr omr jpkl 01m
Pri rednih in izrednih pregledih opažamo, da se hidrante ne uporablja le za gašenje požarov in za ostale potrebe gasilcev, ampak tudi za točenje vode za razne namene, kar pa je seveda izrecno prepovedano. Največje težave nastanejo pri raznih nedovoljenih posegih, saj se hidranti poškodujejo. Ko pa jih zares potrebujemo, pa so za svoj namen neuporabni. Pojavljajo se primeri, da se hidranta ne zapre dovolj in v takšnem primeru voda iz njega ne izteče, pri negativnih temperaturah pa celo zmrzne in je hidrant v večini primerov neuporaben. Primerov nedovoljene uporabe hidrantov v Občini Laško je kar veliko.

Kot izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja vodovoda pozivamo vse občane in ostale, da hidrante uporabljajo le v primeru požara, o uporabi pa je potrebno obvezno obvestiti tudi dežurno službo vodovoda Komunale Laško na številko 051 614 501, da se takoj po uporabi hidrant pregleda in se ga ponovno zaplombira. Mala »plombica« je le varovalka za večjo varnost vseh nas.

Ivan Verbovšek                                  

hidr omr jpkl 01

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Hidrantno omrežje v sklopu javnega vodovoda občine Laško (Laški bilten št.: 66/2018)