Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje vodotokov ob cestah (Laški bilten št.: 66/2018)

Vodotoki ob večjih nalivih pogosto prestopajo bregove ter povzročajo škodo na cestni infrastrukturi, ki jo vzdržujemo. Zavedamo se, da so ti nalivi posledica globalnega segrevanja ozračja, ko v kratkem času prihaja do ekstremno velike količine padavin, kar ima za posledico razlivanje vodotokov in s tem povzročanje škode na cestni infrastrukturi. Poleg velike količine padavin v kratkem času je vzrok tudi zelo slabo vzdrževanje vodotokov. Ne izvajajo se ukrepi umirjanja pretokov, izvedbe pragov in prodnih zadrževalnikov, prav tako pa se ne izvaja izvoz naplavin in plavja. Zaradi tega se pojavlja tudi vse več poškodb brežin vodotokov, ki povzročajo zajede in udore cest na najbolj izpostavljenih mestih. Tukaj pa nastopi srž problema. Vzdrževalci cest smo dolžni zagotavljati normalno prevoznost cest, nevarna mesta pa zavarovati ter poškodbe čimprej sanirati, pri tem pa ne smemo posegati v vodni svet. Najprej moramo pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja, v katerih je praviloma zahtevana tudi ureditev kompletne struge vodotoka gor in dol vodno od mesta poškodbe. Postopki pridobivanja soglasij in dovoljenj trajajo zelo dolgo, zato se stanje zajed in udorov samo še slabša. Naše prošnje vodarjem, da naj imajo poškodbe cest ob vodotokih za prioriteto pri vzdrževanju vodotokov, po navadi naletijo na gluha ušesa. Če pa že dobimo kak odgovor, je razlog pomanjkanje sredstev za vzdrževanje vodotokov. V primeru, da bi sami posegli v vodotok brez soglasja in izvedli sanacijo brežine vodotoka zaradi ureditve ceste, tvegamo prijavo vodarjev inšpekcijskim službam in plačilo visokih kazni. V prejšnjem sistemu so v takih primerih vodarji opravili svoje delo v okviru rednih vzdrževalnih del na vodotoku in sanirali brežino vodotoka do spodnjega ustroja ceste, sanacija brežine zgornjega ustroja ceste pa je bila stvar cestarjev. Preprosto in učinkovito.

Marjan Salobir                              JPKL

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vzdrževanje vodotokov ob cestah (Laški bilten št.: 66/2018)