Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 (Laški bilten št.: 64/2018)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško od 1. 6. 2016 dalje izvajalec gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v Občini Laško. JP Komunala Laško d.o.o.

V letu 2017 smo na vodovodnih sistemih v našem upravljanju distribuirali 1.055.250 m3 pitne vode. Vodo smo pridobivali iz 47 izvirov in vrtin, njihova povprečna izdatnost je bila 103,36 l/s. Distribucija vode je potekala preko 68 vodohranov, 29 črpališč, 250 revizijskih jaškov in po 367 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 5 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 195 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo bili na podlagi pravilnika o pitni vodi dolžni izvajati notranji nadzor pitne vode, za kar smo v letu 2017 izvajali vzorčenje preko Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). S strani NLZOH je bilo pri uporabnikih odvzetih 136 vzorcev za mikrobiološko in kemijsko analizo pitne vode, s strani državnega monitoringa pa še dodatnih 60 vzorcev. Skupni delež neustreznih vzorcev je znašal zgolj 2%. Na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir NLZOH) v letu 2017 nismo izdali nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje. Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško smo poleg navedenega vzorčenja izvajali še interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union, d. o. o.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2017 uspešno opravili certifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 - HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane oz. vodo oskrbe.

Učinkovit sistem kontrole kakovosti pitne vode sloni na načelih politike kakovosti in okoljske politike podjetja Komunala Laško, d. o. o., za kar ima podjetje pridobljene certifikate ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in HACCP.

Ugotavljamo, da je voda iz naših virov zelo kakovostna in večinoma neoporečna, zato dodatna obdelava vode ni potrebna, izvaja se le dezinfekcija. Z rednim in strokovnim nadzorom ves čas zagotavljamo, da je voda v javnem vodovodu občine Laško ustrezna in varna za potrošnike.

Komunala Laško, d. o. o.                

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 (Laški bilten št.: 64/2018)