Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Obvestilo občanom glede priključevanja objektov na javno kanalizacijo (Laški bilten št.: 63/2017)

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/15), ki je pričela veljati dne 31. 12. 2015, morajo biti vsi objekti, ki so v aglomeraciji nad 2.000 PE, priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.

Če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, se mora komunalna odpadna voda speljati v javno kanalizacijo najkasneje do 31. decembra 2021. Za aglomeracijo s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE pa je potrebno komunalno odpadno vodo speljati v javno kanalizacijo najkasneje do 31. decembra 2023.

Občina Laško je na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo zavezala vse lastnike objektov ali dela stavb, ki so v območju, predvidenem za priključitev, da se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v zakonsko predvidenem roku. Poslane so jim bile odločbe, ki so zahtevale obvezno priključitev na kanalizacijsko omrežje in sicer v roku treh mesecev po prejetju. Ponovno pozivamo vse tiste lastnike (uporabnike), ki so prejeli take odločbo in priklopa do sedaj še niso izvedli, da to storijo v najkrajšem možnem času. Pred izvedbo priključka je potrebno o tem obvestiti Komunalo Laško, da preveri ustreznost priključitve ter pripravi primopredajni zapisnik, s katerim se izkazuje, da je z dnem podpisa zapisnika, objekt priključen na javno kanalizacijsko omrežje.
stavba01
Bojana Mastnak

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Obvestilo občanom glede priključevanja objektov na javno kanalizacijo (Laški bilten št.: 63/2017)