Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vodna tranzicija minila brez težav (Novi tednik št.: 46/2016)

LAŠKO – » Ocenjujem, da je bil prehod izveden na zelo mehek način, da ni prihajalo do nobenih odstopanj, sploh pa ne do kakšnih motenj na področju oskrbe s pitno vodo v občini Laško, « ocenjuje Tomaž Novak, direktor Komunale Laško.

Občina Laško je pred nekaj meseci sporazumno prevzela to dejavnost od dosedanjega koncesionarja Pivovarne Laško. Po novem dejavnost oskrbe s pitno vodo izvaja Režijski obrat občine Laško, vzdrževanje vodovoda kot izvajanje dela dejavnosti gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pa Komunala Laško. Strateški razvoj vodovodnega omrežja in načrtovanje investicij tako še naprej ostajata v domeni Občine Laško, Komunala Laško pa poleg tega, da vzdržuje vodovod in opravlja druge naloge, skrbi za nemoteno zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode.

Dokazano kakovostna voda
Da pri vzdrževanju vodovoda ni odstopanj, po besedah Novaka dokazuje tudi, da je Komunala Laško v septembru uspešno prestala presojo podjetja po dveh standardih ISO, ki potrjujeta, da sta v podjetju ustrezno vpeljana sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. Mesec zatem je bila Komunala Laško uspešna tudi pri presoji po standardu HACCP (kar pomeni analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ki kot mednarodna metoda velja na področju zagotavljanja varne prehrane. Že junija pa je laška komunala na Blejskem vodnem festivalu prejela tudi prvo nagrado za najbolj okusno vodo. Kot dokaz, da sistem vodooskrbe po spremembi koncesionarja ustrezno deluje, direktor Komunale Laško navaja tudi podatek, da do večjih motenj ni prišlo niti ob ujmi konec avgusta. »Še največje posledice so bile na območju vodnih virov Jepihovec, kar kljub temu da smo te vodne vire začasno izključili iz sistema, ni vplivalo na celoten sistem vodooskrbe v občini Laško,« je še poudaril Novak.

Za oceno vpliva na poslovanje še prezgodaj
Ob prevzemu dejavnosti je komunala zaposlila osem delavcev iz Pivovarne Laško, in sicer v skladu s splošno in podjetniško sindikalno pogodbo ter pod pogoji, ki veljajo v Komunali Laško. Kako bo vključitev nove dejavnosti vplivala na poslovni izid, direktor komunale še ne želi napovedovati. Pred dnevi se je sestal nadzorni svet podjetja, ki je med drugim obravnaval tudi poročilo o uresničevanju gospodarskega načrta od januarja do septembra letos in ugotovil, da je poslovanje podjetja pozitivno in v skladu z veljavnim načrtom. Prav tako je ugotovil, da širitev dejavnosti pozitivno vpliva na delovanje podjetja kot celote in da je treba nadaljevati proces integracije in investicij na tem področju. Kar zadeva investicije, povezane z novo dejavnostjo, želijo v prihodnjih letih v Komunali Laško urediti primerne prostore, med katerimi je tudi centralno skladišče za potrebe celotnega podjetja. jpkl
ROBERT GORJANC

pdf-icon-24x24NOVI TEDNIK št.: 46, 17. november 2016

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vodna tranzicija minila brez težav (Novi tednik št.: 46/2016)