Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje vodovoda v Občini Laško po novem v pristojnosti Komunale Laško

Na osnovi akta o sporazumni razvezi koncesijske pogodbe med koncesionarjem Pivovarno Laško d.d. in koncendentom Občino Laško, se izvajanje gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo od 1. junija 2016 dalje izvaja preko Režijskega obrata Občine Laško. Vzdrževanje vodovoda kot dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pa se je sočasno s tem preneslo v izvajanje JP Komunale Laško d.o.o., ki po novem skrbi za uporabo in vzdrževanje vodovodov, vodi in izvaja pripravljalna dela za investicijske posege in investicijsko vzdrževanje ter vodi analitične evidence in kataster GJS. S širitvijo dejavnosti je Komunala Laško dobila odgovorno nalogo pri nemotenemu zagotavljanju zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih količinah vsem uporabnikom javnega vodovodnega omrežja v občini Laško.

Komunala Laško ima pri svojem poslovanju vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 in sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004. Za potrebe izvajanja dejavnosti vzdrževanja vodovoda na področju oskrbe s pitno vodo pa je vpeljala tudi sistem zagotavljanja varnosti živil po sistemu HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).

Z razširitvijo dejavnosti se je razširil tudi kolektiv Komunale Laško, ki je po novem večji za osem delavcev, ki skrbijo za nemoteno dobavo kvalitetne pitne vode.

Tomaž Novak, direktor

vodovod-jpkl-01Na sliki od leve proti desni: Ivan Verbovšek, Andrej Rataj, Matej Buček, Janko Tovornik, Ciril Golec, Drago Koblič, Štefan Cajzek in Rafko Slapšak

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vzdrževanje vodovoda v Občini Laško po novem v pristojnosti Komunale Laško