Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015

Občina Laško na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode(Ur. List RS 88/11 in 8/12), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, novelacije operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/2015 ) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014), objavlja
 
J A V N I   P O Z I V
 
za subvencioniranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Laško
za leto 2015
  
1.  Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
 
2.  Predmet javnega poziva: Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnihnaprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN)
 
3.  Pogoji sofinanciranja: Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.
 
4.  Merila in kriteriji: Za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne: velikost MKČN in funkcija objekta, za katerega se odpadne vode čistijo, doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št.39/2015).
                                         
5.  Določitev višine subvencioniranja:
     - do vključno 6 PE 400 EUR;
     - od vključno 7 do vključno 10 PE 600 EUR;
     - od vključno 11 do vključno 20 PE 800 EUR.
Višina sredstev se določi na podlagi izkazovanja dokumentacije, računov in predložitve dokazne dokumentacije o namenu objekta (stanovanjska) po sprejetem Pravilniku (Ur. list RS št. 39/15).
 
6.  Višina sredstev za leto 2015: 10.000,00 EUR
 
7.  Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (spodaj pod razpisom).
 
8.  Način prijave in oddaje:
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najkasneje do 31. 10. 2015.
Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.
Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.
 
9.  Rok poziva: Poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev oz. najkasneje 31. 10. 2015.
 
10. Izid poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep vodje urada. Z upravičencem bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin, zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15).
 
11.  Dodatne informacije: Na telefonski številki 03 733 87 05 (Andrej Kaluža, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ) in 03 7338 714 (Luka Picej, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ).

VLOGA - OBRAZEC ZA PRIJAVO:  (vloga.doc) (vloga.pdf)

Številka:354-43/2013                                                       
Datum: 5.8.2015                                                                           
 
Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško e-racun

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015