Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Izvajanje zimske službe 2022/2023 (Laški bilten št.: 95/2023)

Komunala Laško, d. o. o., je izvajala zimsko vzdrževanje lokalnih cest, pomembnejših javnih poti, ulic, hodnikov za pešce in parkirnih prostorov v občini Laško, skladno z vsakoletno pogodbo z Občino Laško. V sklopu rednega vzdrževanja se je v zimskem obdobju od 15. 11. do 15. 3. izvajala tudi zimska služba na vseh navedenih površinah, skladno z vsakoletnim izvedbenim planom zimske službe in pogodbo. Prav tako pa je Komunala Laško, po Odloku o izvajanju zimske službe v občini Laško Ur. l. RS št. 61/2019, pogodbeno vezana in zadolžena tudi za izvajanje zimske službe na vseh cestah, ki jih upravljajo krajevne skupnosti. Gre za vse preostale javne poti, nekatere nekategorizirane ceste in gozdne ceste javnega pomena, kar skupaj s tistimi v upravljanju komunale predstavlja 475 km, 11.693 km pločnikov in 21.768 m2 parkirišč. Komunala Laško izvaja zimsko službo na lokalnih cestah in javnih poteh pretežno v lastni režiji, z lastnimi kapacitetami in le delno s podizvajalci, na preostalih krajevnih cestah v upravljanju krajevnih skupnosti pa zimsko službo pretežno izvajajo podizvajalci in le delno Komunala Laško.

Pri izvajanju zimske službe je angažiranih 30 vozil (plužno posipnih enot) in 39 delavcev, od tega 17 zunanjih izvajalcev, s katerimi so bile podpisane izvajalske pogodbe. Organizirana je bila služba dežurstva in pripravljenosti na domu. Izvajala se je tudi cestno pregledna služba. Vodja zimske službe in dežurni odrejajo dežurstvo in pripravljenost glede na pričakovane vremenske razmere. Zaradi zimskih razmer je bila zaprta cesta samo na odseku Šmohor-Gozdnik-Koder, tako kot vsako leto. Za odpiranje smo potrebovali pomoč »buldožerja« in rovokopača Komunale Sevnica. Zaradi obilnega sneženja so bili zaprti trije odseki Sveta Trojica-Polana, Jepihovec-Ješivec in Sele-Lokavec. Podrto drevje smo odstranjevali na cestah Pojarje, Vislana, Rečica, Stopce, Marija Širje, Gorelce in Blatni Vrh.

Za uspešno izvajanje dejavnosti smo zagotovili posipni material, prometno signalizacijo ter 3800 opozorilnih snežnih količkov. Uredile so se deponije za deponiranje posipnega materiala, in sicer v Laškem na sedežu podjetja, na Vrhu nad Laškim, v Rimskih Toplicah, Velikem Širju, Šentrupertu, Polani, Padežu in Lokavcu.

V sezoni 2022/2023 je bilo opravljenih 23 akcij pluženja in posipavanja in 21 dodatnih posipov z vozilom Mitsubishi v okviru dežurne službe. Porabljeno je bilo 457 ton soli in 784 m3 posipnega materiala. Zadnja akcija je bila izvedena 2. 3. 2023.

                                Borut Škegro

Zimska sluzba bilten 95
Ena fotka je rezervna!

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Izvajanje zimske službe 2022/2023 (Laški bilten št.: 95/2023)