Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 10.4.2020 od 11:00 ure do predvidoma 17:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Pričetek obratovanja zbirnega centra Strensko

Vse občane obveščamo, da bo zbirni center Strensko 14.04.2020 pričel z obratovanjem.

Dosledno upoštevevajte navodila. #COVID-19.

NAVODILA ZA OBRATOVANJE ZBIRNEGA CENTRA STRENSKO V ČASU EPIDEMIJE

• POČAKAJTE V VOZILU DO SPREJEMA S STRANI ZAPOSLENEGA NA ZBIRNEM CENTRU
• BREZ MASKE NI VSTOPA
• IZVEDE SE VPIS V DNEVNIK OBISKOVALCEV
• UPOŠTEVAJTE MINIMALNO SOCIALNO RAZDALJO 1,5M
• UPOŠTEVAJTE PRAVILA GLEDE HIGIENE KAŠLJA
• ZADRŽEVANJE NA LOKACIJI ZBIRNEGA CENTRA PO ODDAJI ODPADKOV NI DOVOLJENO!logotip jp komunala lasko m
KORONAVIRUS: RAVNAJMO PREVENTIVNO

Nacionalni institut za javno zdravje je ob tem pripravil nekaj navodil in napotkov:
NIJZ Nasveti za umivanje rok NIJZ Pravilna higiena kašlja UKOM koronavirus navodila d2
NASVETI ZA UMIVANJE ROK PRAVILNA HIGIENA KAŠLJA  NAVODILA ZA RAVNANJE

Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Laško, na podlagi 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode(Ur. List RS 98/15, 76/17, 81/19), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, novelacije operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Laško, Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18, 22/19) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), objavljanoimage

 

J A V N I P O Z I V
za subvencioniranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav 
v Občini Laško 
za leto 2020


1. Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega poziva: je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN) 

3. Pogoji sofinanciranja: 
Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.

4. Merila in kriteriji: za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne:
Velikost MKČN in funkcija objekta za katerega se odpadne vode čistijo, doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št. 39/15, 33/18, 22/19)

5. Določitev višine subvencioniranja:
- do vključno 6 PE 600 EUR;
- od vključno 7 do vključno 10 PE 1.000 EUR;
- od vključno 11 do vključno 20 PE 1.200 EUR.
Višina sredstev se določi na podlagi izkazovanja dokumentacije, računov in predložitve dokazne dokumentacije o namenu objekta (stanovanjska) po sprejetem Pravilniku (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

6. Višina sredstev za leto 2020: 10.000,00 EUR

7. Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

8. Način prijave in oddaje: 
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana do 31.10.2020. Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

9. Rok poziva: poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

10. Izid poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep vodje oddelka. Z upravičencem bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 05 in 03 7338 714 (Andrej Kaluža in Luka Picej).

Številka: 41010-20/2020 
Datum: 25.3.2020 


Franc Zdolšek,
Župan Občine Laško


Javni poziv za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
Prijavni obrazec

Preventivno izpiranje zaradi neuporabe objektov

JP Komunala Laško, kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ugotavlja, da se je v času trajanja epidemije poraba pitne vode v določenih objektih precej zmanjšala, v nekaterih objektih pa se voda sploh ne uporablja. Nepretočnost vodovodnih instalacij povzroča zastajanje vode, posledično pa zdravstveno neustreznost vode.
Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe. Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj enkrat tedensko. Pred ponovnim pričetkom dejavnosti v teh objektih vam priporočamo, da interni vodovodni napeljavi posvetite posebno pozornost, z vidika zdravstvene ustreznosti.logotip jp komunala lasko m

Delovanje Javnega podjetja Komunala Laško v kriznih razmerah

Javno podjetje Komunala Laško je zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa omejilo poslovanje na opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v kriznih razmerah:
• izvaja se samo najnujnejše redno vzdrževanje vodovodov,
• opravlja se pogrebna dejavnost, pogrebi se izvajajo samo v ožjem družinskem krogu, obvezna je uporaba žalnic,
• odvoz odpadkov bo prilagojen novim razmeram, zabojniki bodo praznjeni po posebnem urniku ali takoj ko bo to mogoče,
• Zbirni center Strensko je za vse uporabnike do nadaljnjega zaprt,
• zbiranje nevarnih odpadkov bo prestavljeno v jesensko obdobje,
• javne sanitarije so zaprte,
• izvajajo se samo nujna praznjenja greznic in malih čistilnih naprav ter interventno čiščenje kanalizacije,
• izvaja se samo najnujnejše intervencijsko vzdrževanje cest in javnih površin ter javne razsvetljave
• izvaja se samo najnujnejša vzdrževalna dela stanovanjskih in poslovnih prostorov v upravljanju.

Vsi kontaktni telefoni dežurnih služb in vse dodatne informacije so občanom dostopne preko spletne strani podjetja http://www.komunala-lasko.si, elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali kontaktnega telefona podjetja 03 734 44 00.logotip jp komunala lasko m

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 08:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca