Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Komunaliada 2024 - Krško

V soboto, 8.6.2024 so se v Krškem odvijale 38. komunalne igre, kjer smo izmed 72 komunal osvojili 2 kolajni. V teku sta 3. mesto dosegla Ula in Dejan. V polaganju kanalizacije pa so prav tako 3. mesto dosegli Ivan, Jože in Matej. Skupno je Komunala Laško v delovnih tekmovanjih osvojila 5 mesto.

Čestitke vsem.
komunaliada24

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselji Strmca, Udmat, Modrič in Sevce, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 7.6.2024 od 6:30 ure do predvidoma 17:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod napaka1

Ozaveščevalni film »Igra z odpadki« (Laški bilten št.: 101/2024)

Odgovoren odnos in pravilno ravnanje z vsemi vrstami odpadkov je proces, ki se začne pri vsakem doma in se prenaša v šolo, službo, družabno življenje - spremlja nas na vsakem koraku. To je proces, ki ga lahko nenehno izboljšujemo, še posebej če imamo ob stiku z odpadki v mislih skrb za varovanje okolja. Pravilno ločevanje odpadkov ima pri tem osrednje mesto. Zato smo v Laškem združili moči: nogometaši iz Nogometnega kluba Laško s predsednikom kluba Tomažem Novakom, košarkarji Košarkarskega kluba Laško s predsednikom kluba Bojanom Špilerjem in župan Občine Laško Marko Šantej, saj želimo biti dober zgled in na poučen način pozivamo k pravilnem ločevanju odpadkov in k še večji skrbi za okolje.


Film je nastal pod okriljem Komunale Laško v produkciji medijske hiše TV Krpan. Ideja in zasnova: Tomaž Novak, direktor Komunale Laško, Bojan Špiler, vodja ravnanja z odpadki Komunale Laško, scenarij: Boža Herek, režija in postprodukcija Bojan Herek, TV Krpan.


Vabimo vas k ogledu prvega izmed ozaveščevalnih filmov na temo pravilnega ravnanja z odpadki, ki si ga lahko ogledate preko družabnega omrežja Facebook, Youtube kanala Komunale Laško ali spletne povezave v video galeriji na spletnih straneh Komunale Laško.

Komunala Laško ima zlati certifikat »Voda iz pipe«

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) je konec aprila na prvem srečanju prejemnikov certifikata Voda iz pipe podelila zlate certifikate in štiri certifikate novim prejemnikom. Dogodka se je udeležilo preko šestdeset gostov. Na dogodku so se zbrali udeleženci z namenom, da spomnijo na pomembnost vode za življenje in na peto obletnico pobude podeljevanja certifikata »Voda iz pipe« ter da se skupaj ozrejo na pot ter uspehe, ki so jih dosegli v tem času. Termin je sovpadal s svetovnim dnevom Zemlje, katerega osrednja tematika je planet proti plastiki, kar sodi v okvir namenov zavez certifikata, saj si prejemniki certifikata s spodbujanjem pitja vode iz pipe prizadevajo tudi za zmanjševanje odpadne embalaže.
Prejemniki zlatega certifikata Voda iz pipePrejemniki zlatega certifikata »Voda iz pipe«

Med prejemniki zlatega certifikata »Voda iz pipe« je bila tudi Komunala Laško, ki je bila že pred petimi leti med prvimi prejemniki certifikata ter med prvimi slovenskimi komunalnimi podjetji. S strani Komunale Laško sta se podelitve udeležila direktor podjetja Tomaž Novak in vodja dejavnosti vzdrževanja vodovoda Ivan Verbovšek.
Ivan Verbovsek in Tomaz NovakIvan Verbovšek in Tomaž Novak

Med gosti dogodka so bili predstavniki Ministrstva za zdravje – državna sekretarka Eva Vodnik in Martin Kavka iz Sektorja za varovanje zdravja na Direktoratu za javno zdravje, klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj ter predstavnika organizacij, ki sta imetnici certifikata in sta predstavila primere dobrih praks – ravnatelj OŠ Janeza Puharja Kranj-Center Klemen Markelj in Jernej Osterman iz Austria Trend Hotels Ljubljana.

Klimatologinja, pionirka raziskovanja vpliva podnebnih sprememb in redna profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Lučka Kajfež Bogataj, je z gosti delila nekaj misli o vrednosti vode.
V druzbi s klimatologinjo dr. Lucko Kajfez BogatajV družbi s klimatologinjo dr. Lučko Kajfež Bogataj

Predstavila je pomen vode z različnih vidikov: »Voda je življenje, preživetje, vreme in podnebje, zdravje, hrana, varnost, biodiverziteta, gozd, nevarnost, denar, gospodarska rast, energija, plovba, lepota, človekova pravica, vojna, povezovanje in naša izbira.« Predavateljica je omenila, da napovedi spremembe temperatur zraka in padavin do konca stoletja kažejo na premik sušne meje visoko proti severu in med drugim poudarila: »Voda je temelj našega življenja in razvoja. Potrebe človeštva po vodi naraščajo. Zaradi podnebnih sprememb bo vode primanjkovalo. Spremeniti moramo svoj odnos do vode.«

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Toda čeprav imamo zdravo in kakovostno pitno vodo, ki si jo enostavno lahko natočimo iz pipe, mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki dodatno obremenjuje okolje. V podjetjih in drugih organizacijah je pogosta praksa, da na sestankih, srečanjih in drugih dogodkih ponujajo predpakirano vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakirano vodo. ZKGS želi širiti zavedanje, da je pitje kakovostne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Cilj ZKGS je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov.

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2023 (Laški bilten št.: 101/2024)

Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., je na podlagi pogodbe z Občino Laško, izvajalec dela gospodarske javne službe (GJS) oskrbe s pitno vodo v občini Laško.

V letu 2023 je bilo v sistem distribuirane 1.576.758 m3 pitne vode. Vodo smo v letu 2023 pridobivali iz spodaj izvirov in vrtin, z navedeno izdatnostjo:
• Zajetja Lurd ZB1, ZB2, ZB4, ZB7 (7,42 l/s), Zajetja Ogeče Z1, Z2, Z3 ZRT (13,02 l/s), Zajetja Borovke Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 (9,371 l/s), Zajetja Rudnik Jožefa, Govce (24,69 l/s), Zajetja Kal H3, H5, H6, H7, Z1 pri H3, Podomevškov Z1 (11,53 l/s), Zajetje Beli studenec (1,46 l/s), Zajetje Gozdnik (0,13 l/s), Zajetje Mrzlek (0,7 l/s), Zajetje Polana (1,06 l/s), Zajetje Jurklošter šola (3,86 l/s), Zajetje Voluš (2,01 l/s), Zajetje Trije studenci 1, 2 (3,55 l/s), Zajetja Globočaj 1, 2, 4 (3,15 l/s), Trije studenci Vrtina 1 in 2 (4,00 l/s), Zajetje Tovsto (0,1 l/s), Zajetje K1 Zidani most (2,74 l/s).
• Zajetja Jepihovec 1, 2, 3, 4, 11 ter zajetja Kal-Babe, Globočaj 3, Šentrupert, Male Grahovše, Jagoče, Voluš Kujart v letu 2023 niso bila v uporabi.

zajetje1
Distribucija vode je potekala preko 72 vodohranov, 32 črpališč in po ca 375 km cevovodov. Avtomatska dezinfekcija se je izvajala v 8 postajah za dezinfekcijo pitne vode. Za zagotavljanje požarne varnosti je bilo na razpolago 215 delujočih in redno pregledanih hidrantov.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo na podlagi uredbe o pitni vodi izvajali notranji nadzor pitne vode. V ta namen smo v letu 2023 izvedli vzorčenje z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je zajemal notranji nadzor in državni monitoring.


Tabela prikazuje število vzorčenj na posameznem vodovodnem sistemu:
Vzorčenje NLZOH v letu 2023
Opomba * (1x vzorec neustrezen)

Iz zgornje tabele je razvidno, da sta bila v letu 2023 dva vzorca vode neskladna, vendar na osnovi pojasnil in priporočil za ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti (vir: NLZOH) v letu 2023, ni bilo potrebno izdali nobenega obvestila za prekuhavanje pitne vode, ker odstopanja niso imela velikega zdravstvenega pomena in niso predstavljala tveganja za zdravje.

Za potrebe dodatne stalne kontrole pitne vode na sistemih javnega vodovoda v občini Laško smo poleg navedenega – zakonsko obveznega vzorčenja, izvajali tudi interno vzorčenje v laboratoriju Pivovarne Laško Union, d. o. o.

Kot izvajalec GJS vzdrževanja vodovoda smo za zagotavljanje varnosti pitnih vod v letu 2023 uspešno opravili re-certifikacijsko presojo po standardu codex alimentarius CAC/RCP 11-1969 Rev. 4-2003 – HACCP.

V letu 2023 je bila voda v javnem vodovodu občine Laško zdravstveno ustrezna in varna za potrošnike.

V primeru pojava neustrezne pitne vode bomo uporabnike javnega vodovoda Občine Laško obveščali preko Radia Celje, spletne strani Občine Laško in JP Komunale Laško ter preko oglasnih desk.

Na podlagi 18. člena Uredbe o pitni vodi, vse potrebne informacije za uporabnike najdete na spletni strani https://www.komunala-lasko.si/sl/dejavnosti/vzdrzevanje-vodovoda in https://www.komunala.info.

                                Ivan Verbovšek

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca