Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Sevc Udmata, Strmce in Modriča, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 16.9.2021 od 13:00 ure do predvidoma 19:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Bankine (Laški bilten št.: 85/2021)

Zakon o cestah opredeljuje bankino kot sestavni del cestišča, njena definicija pa je: »Bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme.« Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja pa predpisuje vzdrževalcem obseg vzdrževanja bankin, in sicer: »Bankine se vzdržujejo tako, da se zagotovi bočna stabilnost voziščne konstrukcije ter razpršeno odtekanje vode z vozišča in omogoči postavitev prometne signalizacije oziroma ostale opreme tam kjer je to potrebno.« Popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje bankin niso neodložljiva dela, ampak bi morala biti izvedena takoj in katerih opustitev bi lahko ogrozila cesto in varnost prometa na njej, so pa sicer njuno potrebna dela, ki lahko »počakajo« nekaj dni. Sicer pa mora biti utrjenost bankine takšna, da je sposobna prevzeti obremenitev stoječega motornega vozila, ni pa namenjena za vožnjo po njej.

Uporabniki cest si napačno predstavljajo vlogo bankine. Splošno mnenje je, da je bankina sestavni del vozišča, vendar temu ni tako. Kot že rečeno, bankina je sestavni del cestišča in ne tudi vozišča.

bankine LaskiBilten st85
V občini Laško imamo zelo razvejano občinsko cestno omrežje lokalnih cest in javnih poti. Po kategorizaciji gre pretežno za javne poti, na katerih je izjemoma omogočen dvosmerni promet z odstopom prednosti nasproti vozečega vozila na izogibališčih, ki bi morala biti na vsakih 100 do 200 m. Zmotno je prepričanje, da je 3 m široka asfaltirana cesta z 0,5 m bankine na obeh straneh ceste široka 4 m. Takšna cesta ima vozišče široko samo 3 m, to je toliko kolikor je širina asfaltiranega dela. Bankina torej nima vloge izogibališča, zato bi morali graditi ceste s širšimi vozišči širine vsaj 3,5 m do 4 m.

Zaradi zelo razvejane konfiguracije območja občine so trase cest vodene po gričevnatem in hribovitem terenu, kar ima za posledico večje naklone cest, na katerih ob deževju in ujmah prihaja do večjih razlivanj meteornih voda, ki povzročajo zajede bankin ob asfaltiranih voziščih. V zadnjem času smo uveljavili prakso, da se na mestih, kjer meteorne vode povzročajo največje zajede, namesto gramoznih bankin izdelajo asfaltne mulde, ki zagotovijo učinkovitejše odvodnjavanje in nadomestijo vlogo bankin.


                                              Marjan Salobir

Popolna zapora lokalne ceste Laško - Ojstro - Čemršnjice - Reka

Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., obvešča vse občane, da bo v času od 4.8.2021 do 27.8.2021 popolnoma zaprta lokalna cesta Laško - Ojstro - Čemršnjice - Reka zaradi novogradnje vodovoda. Obvoz bo po vzporednih obvoznih cestah

Komunala Laško vljudno prosi občane za razumevanje.
laško čemršnjice

»Koronsko« Pivo in cvetje (Laški bilten št.: 85/2021)

Komunala Laško je tako kot vsa leta do sedaj sodelovala pri izvedbi prireditve Pivo in cvetje.

Po enoletnem premoru je STIK Laško v sodelovanju z Občino Laško ponovno organiziral prireditev Pivo in cvetje.
cor pivocvetje 21 1

Komunala Laško je sodelovala pri pripravah in izvajala čiščenje po prireditvi. Pri pripravah smo bili zadolženi za označitev in ureditev parkirišč, zapore lokalnih cest, postavitev zaščitnih ograj za potrebe obvoza ter pomoč pri okrasitvi. Poleg tega pa smo izvajali čiščenje po prireditvi. Glede na to, da je bila sama prireditev letos v manjšem obsegu je bilo tudi čiščenje lažje in manj obsežnejše.

Upamo, da se prihodnje leto vidimo na prireditvi spet v obsegu kot smo ga bili vajeni.

cor pivocvetje 21 2

                                              Marko Klinar

Motena oskrba s pitno vodo

JP Komunala Laško, obvešča vse uporabnike pitne vode v naselju Strmca, da bo zaradi sanacije okvare na javnem vodovodu, motena oskrba s pitno vodo, dne 12.7.2021 od 7:00 ure do predvidoma 12:00 ure.

Za razumevanje se zahvaljujemo.vodovod-jpkl-01

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca