Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Varovanje vodovarstvenega območja (Laški bilten št.: 74/2019)

Že samo ime pove, da smo v območju, kjer je še prav posebej treba paziti na varovanje okolja in posledično na pitno vodo.

Nedavni dogodki na vodovarstvenem območju vodovoda Rižana (Koper), ko je v podtalnico odteklo približno 10.000 litrov kerozina, so nas opozorili, kako ranljiva je narava na območju izvirov pitne vode.

V občini Laško imamo za potrebe varovanja pitne vode sprejet Odlok o varstvu pitne vode na območju občine Laško, s katerim so za vire javnega vodovoda v našem upravljanju opredeljeni vodovarstveni pasovi.

Na cestah in poteh, ki vodijo skozi posamezno vodovarstveno območje, so postavljene opozorilne table, ki nas opozarjajo, da se nahajamo v vodovarstvenem območju. V neposredni bližini zajetij pa so v večini primerov - kjer je tehnično možno, postavljene ograde, ki še dodatno ščitijo samo zajetje.

Sprejeti odloki, opozorilne table in ograde nas le opozarjajo, da smo v posebno ranljivem okolju in kako ravnati ter se vesti, da ne povzročimo naravnih nesreč, pa tudi kako ravnati, če pride do nesreče v vodovarstvenem območju. Za bolj nazorno predstavo, kaj pogosto predstavlja nevarnosti za vodne vire, pa so naslednji primeri:
• izvajanje gozdarskih del s poškodovanimi stroji, ki spuščajo olje ali druge nevarne snovi,
• uporaba neustreznih mazilnih sredstev pri motornih žagah,
• izvajanje kmetijske dejavnosti v nasprotju s kmetijskimi načrti,
• parkiranje prevoznih sredstev v območju vodovarstvenega območja (gobarji, sprehajalci idr.),
• odlaganje odpadkov v območju vodovarstvenega pasu,
• molk v primeru izlitja nevarne snovi v vodovarstvenem pasu (neobveščanje).

Kot izvajalec dela gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Laško, pozivamo vse, ki s svojim ravnanjem kakorkoli posegajo v vodovarstveno območje, da upoštevajo vsa navodila in zahteve ter predvsem, da se zavedajo, da s svojimi nepremišljenimi dejanji lahko povzročijo onesnaženje ali celo zastrupitev pitne vode, ki jo pijemo vsi, tudi povzročitelji.

Ivan Verbovšek              
    
Vodovarstveno obmocje 10 2019

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Varovanje vodovarstvenega območja (Laški bilten št.: 74/2019)