Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nova žalnica Laško

otvoritev zalnice 01Stara žalnica je bila zgrajena leta 1973. Objekt je bil za sedanje razmere neustrezen in nefunkcionalen. Z načrtovanjem obnove objekta se je pričelo že leta 1998, takoj po poplavi. Leta 2001 je Studio list, d. o. o., iz Celja izdelal idejni projekt Žalnica Laško. Pozneje, leta 2003, je Beton projekt, d. o. o., iz Zagorja izdelal projekt PGD-PZI Razširitev žalnice v Laškem, po katerem je bila predvidena rekonstrukcija in dozidava stare žalnice ter pokritje poslovilnega prostora pred objektom. Vendar je takrat prišlo do odločitve, da bi bilo bolj smotrno obstoječi objekt porušiti in na istem mestu zgraditi novega s poslovilno dvorano, boljšo funkcionalnostjo in zagotovitvijo ustreznih protihrupnih ukrepov, objekt pa obrniti proti pokopališču.

V ta namen je Studio list, d. o. o., leta 2007 izdelal idejno zasnovo. Po poplavi istega leta se je v razreševanje te problematike vključila tudi Pivovarna Laško, d. d., ki je leta 2009 sofinancirala izdelavo nove idejne zasnove Pokopališče Laško – poslovilni objekt, ki jo je izdelal studio Arhe, d. o. o., iz Ljubljane. Zasnova je predvidevala izgradnjo novega objekta na novi lokaciji, oddaljeni približno 200 metrov jugovzhodno od obstoječega objekta, in sicer na območju stare žage podjetja Bor Laško. V ta namen se je pričel postopek sprememb Ureditvenega načrta za območje pokopališča, ki bi podale urbanistično podlago za umestitev novega objekta. V fazi pridobivanja dovoljenj za spremembo lokacije pa se s tem ni strinjala Agencija RS za okolje, ker novogradnje v poplavnem območju reke Savinje niso bile več dovoljene. Na podlagi pridobljenih pogojev je občina pristopila k realizaciji projekta rekonstrukcije starega objekta na obstoječi lokaciji. Studio list, d. o. o., je v letu 2011 izdelal projekt PGD, v letu 2012 pa tudiPZI. Istega leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo projekta. Po zagotovitvi finančnih sredstev (vrednost celotne investicije je cca. 690.000 EUR)za izvedbo GOI del ter izboru najugodnejšega izvajalca GOI del, se je v lanskem letu pričela gradnja oz. rekonstrukcija objekta »Žalnica Laško«.

Maja letos je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje,tako da je bila žalnica že predana Komunali Laško v upravljanje. Objekt je grajen po najnovejši tehnologiji gradnje, ki zagotavlja minimalno škodo na objektu v primeru poplav, prav tako je tudi izbrana in vgrajena oprema, ki je vodoodporna ali pa dvignjena na protipoplavno raven. Objekt je sestavljen iz treh žalnic, ki so med seboj povezanes čajnimi kuhinjami, sanitarijami za žalujoče, servisnih prostorov za osebje in poslovilno dvorano, ki lahko sprejme več kot 150 oseb. V poslovilni dvorani bo lahko izveden pogrebni ceremonial brez vplivov hrupa bližnje železniške proge in ceste, kar je vsekakor velika pridobitev. Prav tako je mogoče v poslovilni dvorani izvesti tudi verski obred pred pogrebom.

Do konca junija se bo uredila še II. faza gradnje, ki vključuje ureditev prostora, kjer je bila do nedavnega postavljena začasna mobilna žalnica. Prostor bo urejen kot nadaljevanje zunanje ureditve žalnice z utrjeno asfaltno podlago ter petimi koriti za drevesa in AB zidom, ki bo zakril ekološki otok z zabojniki. Prostor bo razsvetljevala ambientna razsvetljava.
Ob otvoritvi nove žalnice so slavnostni trak prerezali župan Franc Zdolšek, škof Stanislav Lipovšek in Marjan Salobir, ki je v imenu Komunale Laško žalnico tudi prevzel v upravljanje.

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca