Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Novo osebno dvigalo na Badovinčevi ulici 2 v Laškem (Laški bilten št.: 95/2023)

Konec leta 2022 se je na Badovinčevi ulici 2 v Laškem pričela izgradnja osebnega dvigala. Etažni lastniki so za izvajalca del izbrali podjetje Dvigala Sušnik, d. o. o., iz Ljubljane, kar je bilo tudi naše prvo sodelovanje z omenjenim podjetjem. Vrednost celotne investicije za izgradnjo dviala je bila dobrih 90.000,00 € in jo bodo etažni lastniki poplačali deloma iz rezervnega sklada, deloma z najemom kredita.

Trenutno smo v fazi priprave dokumentacije ob primopredaji dvigala. Kljub začetnim težavam, ki so se pojavile zaradi daljših dobav materialov, je izvajalec kasneje pokazal strokovnost pri izvedbi del. Nad celotno gradnjo smo budno bdeli in nadzorovali dela nadzornik Aleš Goršek iz podjetja Pronad, d. o. o., ki je bil tudi projektant projekta, ter predstavnica upravnika objekta JP Komunala Laško, d. o. o., Andreja Padežnik.

To je tretje zgrajeno dvigalo na Badovinčevi ulici. Interes etažnih lastnikov v naselju Badovinčeva ulica je z vsakim zgrajenim dvigalom večji, ne glede na trenutne negotove razmere na trgu. Populacija v naselju se stara in nekateri že nujno potrebujejo dvigalo. Če etažni lastniki pokažejo zanimanje za izgradnjo dvigala, je za takšno investicijo potrebno 75 % soglasje, saj je potrebno najprej pridobiti gradbeno dovoljenje. Ker pa je po navadi za večje investicije potrebno najeti kredit vezan na rezervni sklad, pa potrebujemo 100 % soglasje etažnih lastnikov.

Nato se lahko začnejo zbirati ponudbe za izbor projektanta in dobavitelja strojne opreme dvigala. Dobavitelja dvigala je potrebno predhodno izbrati zaradi tehnološkega načrta, ki ga je treba vključiti v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavi projektov za izvedbo se lahko prične zbiranje ponudb in izbor izvajalca za celotno gradnjo (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela).

Nov gradbeni zakon (GZ-1), ki se je začel uporabljati 1. julija 2022 uvaja nov pojem »manjša rekonstrukcija«. To so dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava elementov, s katerimi se ne ogroža stabilnosti konstrukcije in se ne poslabšajo gradbeno tehnične lastnosti objekta.

Med manjše rekonstrukcije spada tudi prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž in je zunanji rob oddaljen od sosednjega objekta več kot štiri metre. Na podlagi tega pogoja bomo za izgradnjo osebnega dvigala v naselju Badovinčeva ulica še vedno potrebovali gradbeno dovoljenje, saj so vsi objekti višji od treh etaž.


                                Andreja Padežnik


Novo dvigalo v bloku na Badovincevi biletn 95
Novo dvigalo v bloku na Badovincevi html bilten 95

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Novo osebno dvigalo na Badovinčevi ulici 2 v Laškem (Laški bilten št.: 95/2023)