Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Laški bilten št.: 94/2023)

Vlada je v oktobru preteklega leta sprejela Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki ureja posamezne cilje in ukrepe za nekatere posamezne plastične proizvode in za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov. Uredba določa nove obveznosti za organizatorje prireditev, upravljalce avtomatov za pijačo in ponudnikov pijače in hrane. Določa cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter ukrepe in stroške za ozaveščanje.

Cilj vseh ukrepov je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter njihova smotrna zasnova in raba.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (sistem PRO) za naslednje izdelke:
• lončke za pijačo (vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški),
• posode za živila,
• lahke plastične nosilne vrečke, zavitke in ovoje,
• vsebnike pijač, ki vsebujejo pijače do treh litrov,
• balone,
• vlažilne robčke,
• tobačne filtre s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki in
• ribolovno orodje.
Uredba o zmanjsanju vpliva nekaterih plasticnih proizvodov na okolje html 2a0fe2c5f2c1107b

Proizvajalci, ki dajo na trg v Sloveniji plastične proizvode za enkratno uporabo, bodo morali v okviru sistema PRO javnim sistemom za čiščenje javnih površin plačevati sorazmeren del stroškov čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Vsi proizvajalci plastičnih proizvodov, ki so predmet te uredbe, razen proizvajalcev, ki dajejo na trg tobačne izdelke, bodo morali izvajati ozaveščanje o razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki, kot tudi ozaveščanje o negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov na okolje, zlasti morsko, in na zdravje ljudi in živali ter vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov na kanalizacijsko omrežje.

V uredbi je določen tudi nacionalni cilj zmanjšanja porabe plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo do leta 2026 najmanj 20 %, glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih na trg v Sloveniji. Za namene recikliranja plastenk je določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 naprej najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 naprej najmanj 90 %.

                                Tomaž Novak, direktor
                                (vir: gov.si)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Laški bilten št.: 94/2023)