Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ravnanje z odpadki v letu 2022 (Laški bilten št.: 94/2023)

Proces ravnanja z odpadki v občini Laško je bil v preteklem letu primerno obvladovan. Količine zbranih odpadkov so bile v okviru načrtovanih, cilj ni bil dosežen pri odpadnih nagrobnih svečah, kjer je bila planirana količina presežena. Več podatkov in trend si lahko ogledate s spodnji tabeli.
Ravnaje z odpadki v letu 2022 html 350c02eec734d33c

V preteklem letu smo odložili manj kot 20 % vseh zbranih odpadkov.

V letošnjem letu je cilj širitev sistema zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov. Cilj je pokriti primestna naselja z gostejšo poselitvijo, ob predpostavki, da se bo vsaj 75 % naselja vključilo v odvoz.

V preteklem letu smo z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedli načrtovane sortirne analize zbranih odpadkov. Analize kažejo, da so med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno prisotne frakcije, ki v zabojnik za mešane komunalne odpadke ne sodijo (papir, papirna in kartonska embalaža, biološko razgradljivi odpadki). Te frakcije je potrebno še bolj striktno ločeno zbirati, saj bomo le tako lahko strmeli k izboljševanju stanja v okolju.
Ravnaje z odpadki v letu 2022 html 8d6f792680541918
Vse občane želimo ponovno opomniti, da lahko vse tiste odpadke, ki jih ne morete razvrstiti v individualne posode ali na ekološki otok, brezplačno prepustite na Zbirnem centru Strensko. Več podatkov o zbirnem centru lahko pridobite s skeniranjem QR kode.

Že nekaj let ločeno zbiramo odpadno jedilno olje. V letošnjem letu je prišlo do realizacije že pred časom zastavljenih obljub. Na zbirnem centru smo uredili zbiralnico za odpadno jedilno olje, kjer ločeno zbiramo olje za OŠ Laško in OŠ Rimske Toplice. Sredstva od zbranega jedilnega olja bodo namenjena osnovnim šolam (podobno, kot zbiralne akcije starega papirja).

Še vedno se pojavljajo težave s smetenjem in neprimernim (divjim) odlaganjem odpadkov. Na tem segmentu si želimo predvsem boljšega sodelovanja z medobčinskim inšpektoratom. Ekološki otok pri trgovini TUŠ v Rečici, ekološki otok na parkirišču pod Občino, ekološki otok pri Laščanki ter ekološki otok pod knjižnico so lokacije, kjer se kršitve največkrat pojavljajo. V teh primerih bo potrebno poiskati trajno rešitev, da do ponovnih težav ne bo prihajalo.

V letošnjem letu bomo nadomestili vozilo za prevoz kontejnerjev in pripravili javno naročilo za zamenjavo še dveh smetarskih vozil. Zamenjava bo realizirana v prihodnjem letu.

Generalni cilj v procesu ravnanja z odpadki v občini Laško je predvsem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter slediti zastavljenim ciljem.

                                Andrej Ilijevec

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Ravnanje z odpadki v letu 2022 (Laški bilten št.: 94/2023)