Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vzdrževanje kanalizacije (Laški bilten št.: 94/2023)

V preteklosti smo že večkrat obveščali vse lastnike objektov, ki imajo možnost priključitve na javno kanalizacijo, o priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje, za kar so jim bile s strani Občine Laško vročene tudi odločbe, ki so zahtevale obvezno priključitev.

Pozivamo vse tiste, ki tega še vedno niste storili, da to storite v čim krajšem možnem času kot je bilo zahtevano po odločbi s strani Občine Laško in s tem prispevate k čistejšemu okolju in večji ekološki ozaveščenosti v občini Laško.

Vzdrzevanje kanalizacije html 2ce0cf15c074dcd7

Na tistih območjih, kjer pa ni zgrajena javna kanalizacija, smo v mesecu juliju 2022 začeli že s tretjim krogom praznjenja greznic, na podlagi Elaborata o oblikovanju storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki ga je sprejel Občinski svet 22. 6. 2016.

Komunala Laško mora kot izvajalec javne službe v skladu z 10. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) zagotoviti prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav enkrat na tri leta.

V kolikor pa potrebujete interventno praznjenje, nas kontaktirajte na tel. št. 734 44 00.

                                Bojana Mastnak

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vzdrževanje kanalizacije (Laški bilten št.: 94/2023)