Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Zimska služba v občini Laško 2022-2023 (Laški bilten št.: 94/2023)

Komunala Laško izvaja zimsko službo na vseh kategoriziranih občinskih cestah, javnih površinah ter nekaterih gozdnih cestah javnega pomena ter nekategoriziranih odsekov družbenega pomena, kar skupaj obsega 475 km cest, 9 km pločnikov ter 35.000 m2 parkirišč.

V času izvajanja zimske službe ima Komunala Laško na terenu devet lastnih plužno posipnih enot in 17 pogodbenih podizvajalcev s 24 plužno posipnimi enotami.

Prioritete pri izvajanju zimske službe določa občinski odlok in so razvrščene v tri skupine:
  1. Lokalne ceste, kjer se odvija avtobusni promet in prevoz otrok, ceste k zdravstvenim domovom, gasilskim domovom, vzgojno izobraževalnim ustanovam ter drugim javnim ustanovam, glavne lokalne ceste skozi naselja in prehodi za pešce.
  2. Pomembnejše javne poti, pločniki in javne površine.
  3. Ostale javne poti, pomembnejše povezave, kjer se odvijajo šolski prevozi in izvaja odvoz odpadkov, gozdne ceste javnega pomena ter druge javne površine.

Normativ za pričetek akcije je na cestah I. In II. PRIORITETE, ko zapade 10 cm, na cestah III. PRIORITETE, ko zapade 15 cm. V izjemnih primerih močnega sneženja je možno odstranjevanje že prej, vendar le toliko, da je zagotovljena prevoznost. Ob zadnjem močnem sneženju so bile v akciji vse razpoložljive plužno posipne enote. Zaradi podrtega drevja so bili posamezni odseki cest za krajši čas zaprti. Za en dan smo imeli popolnoma zaprte tri odseke na območju KS Jurklošter zaradi obilice novozapadlega snega višine preko enega metra. To so bili odseki: SVETA TROJICA-POLANA (rešeno z uporabo buldožerja), JEPIHOVEC-JEŠIVEC (rešeno z uporabo rovokopača), SELE-LOKAVEC (rešeno z uporabo buldožerja).

Podrto drevje smo odstranili na lokacijah: Pojarje, Vislana, Rečica, Stopce, Marija Širje, Gorelce in Blatni Vrh.

V decembru 2022 in januarju 2023 smo porabili cca. 550 m3 gramoza in 330 ton soli. Trenutne zaloge soli in peska zadoščajo še za vsaj dve akciji, a jih bomo po potrebi pravočasno dopolnili. Na cesti Laško-Šmihel je prišlo do udora, ki je bil delno saniran in zavarovan, tako da promet sedaj poteka normalno. Cesta Gaberno-Trojno je začasno zaprta zaradi udora, ki je posledica obstoječega plazu, a je urejen obvoz po lokalnih cestah. Udor bo saniran takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

                                 Borut Škegro

Zimska služba v obcini Lasko html 40eb42daece96574
Podrto drevo na relaciji Pojarje-Mišji Dol

Zimska služba v obcini Lasko html 1222e94cf46a0c8f
Snežne razmere na relaciji Šmohor-Spodnja Rečica

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Zimska služba v občini Laško 2022-2023 (Laški bilten št.: 94/2023)