Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Nov Zakon o varstvu okolja v pripravi (Laški bilten št.: 87/2021)

V pripravi je nov Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki v slovenski pravni red med drugim prenaša določila evropske direktive o odpadkih. Glavni cilji so izboljšati ravnanje z odpadki, spodbujati inovacije pri recikliranju odpadkov in čim bolj omejiti odlaganje odpadkov na odlagališčih. Za doseganje teh ciljev so določeni okoljski cilji predelave in recikliranja odpadkov ter zmanjšanja njihovega odlaganja. Uvedeni sta načeli “onesnaževalec plača” in “proizvajalčeva razširjena odgovornost”. Skladno s tem bodo po sprejemu zakona proizvajalci zavezani h kritju vseh stroškov, ki nastanejo z zbiranjem in obdelavo odpadkov, ki so podvrženi proizvajalčevi razširjeni odgovornosti. To pomeni temeljito spremembo v kritju stroškov zbiranja odpadkov in temu ustrezno razbremenitev komunalnih položnic, saj trenutno stroške zbiranja komunalnih odpadkov pokrivajo uporabniki javne službe zbiranja komunalnih odpadkov preko položnic, medtem ko proizvajalci pokrivajo predvsem stroške obdelave odpadkov. Po uveljavitvi zakona pa bodo proizvajalci obvezani kriti celotne stroške zbiranja in obdelave teh odpadkov (odpadna embalaža, odpadne nagrobne sveče, odpadna električna in elektronska oprema, baterije, gume, zdravila in fitofarmacevtska sredstva).

Opredeljeni so tudi stranski proizvodi (kot snovi ali predmeti, ki izhajajo iz proizvodnih procesov, katerih glavni cilj ni proizvodnja teh proizvodov) ter merila za prenehanja statusa odpadka, ki določajo, kdaj odpadki prenehajo biti odpadki. Vse omenjeno je vsaj na temeljni ravni zakonska vsebina in ni več primarno predmet podzakonskega urejanja.

Za občane pa je najbolj pomembno, da zakon od vseh deležnikov zahteva ravnanje z odpadki brez ogrožanja zdravja ljudi in okolja, brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali.logotip jp komunala lasko m

                                               Tomaž Novak, direktor 
                                              Vir: Zbornica komunalnega gospodarstva

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Nov Zakon o varstvu okolja v pripravi (Laški bilten št.: 87/2021)