Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Novosti na področju ravnanja z odpadki (Laški bilten št.: 74/2019)

V preteklosti smo vse zbrane komunalne odpadke obdelali na sortirni napravi v sklopu zbirnega centra. Komunalni odpadki so se ločili na dve glavni frakciji, na t. i. lahko in težko frakcijo. Lahka frakcija je prvi fazi obdelave na sortirni liniji dobila klasifikacijo nekomunalnega odpadka, težka frakcija pa je obdržala klasifikacijo komunalnega odpadka.

S prvim julijem je stopil v veljavo nov cenik SIMBIA za obdelavo odpadkov. Največja sprememba, ki je vplivala na naše poslovanje, je bila dvig cene obdelave nekomunalnih odpadkov. Obdelovalec SIMBIO je ceno dvignil iz 87,03 EUR/t na 130,00 EUR/t. Zaradi dviga cene in s tem povezanega povišanja stroškov za obdelavo, je delovanje sortirne linije postalo nerentabilno. Zato od septembra dalje vse zbrane komunalne odpadke vozimo na obdelavo direktno na RCERO Bukovžlak pri Celju, kjer se odpadki obdelajo po ceni za komunalne odpadke (87,03 EUR/t). Da bi lahko cena za občane ostala nespremenjena in da bi bilo področje ravnanja z odpadki čimbolj smotrno in učinkovito, smo takoj pristopili k racionalizaciji in optimizaciji zbiranja in odvoza odpadkov, za kar računamo, da nam bo v nadaljevanju prineslo ustrezne prihranke, s katerimi bomo ublažili prehod na nov režim obratovanja.

Glede na vse opisane spremembe, naprošamo vse uporabnike komunalnih storitev, da odpadke ločujejo v skladu z veljavnimi navodili. Občasno namreč še vedno opažamo, da se ob individualnih posodah, predvsem pa pri skupinskih posodah ter tudi na pokopališčih in ekoloških otokih pojavljajo kosovni in drugi odpadki, ki niso primerni za prevzem. Teh odpadkov v sklopu rednega odvoza odpadkov v prihodnosti ne bomo več avtomatično odvažali, ampak bodo zaznane kršitve predhodno reševale pristojne inšpekcijske službe.
Novosti na ravnanju z odpadki1 Novosti na ravnanju z odpadki2
Novosti na ravnanju z odpadki3
Primeri kršitev napačnega odlaganja odpadkov

Pomembno navodilo za občane
Pred prepuščanjem odpadka na prevzemnih mestih se je najprej potrebno prepričati, če ta odpadek sploh sodi tja (spletna povezava za pomoč občanom: http://www.komunala-lasko.si/abecednik/). V kolikor se odpadek lahko odda, ga je potrebno predhodno volumsko zmanjšati (primer: škatlo pred odlaganjem ustrezno zložiti/sploščiti) in ga odložiti v namenski zabojnik. Vse ostale odpadke: kosovni odpadki (kavč, omara, stol, miza, okno, vzmetnica, cev za zalivanje idr.), avtomobilske gume, električna in elektronska oprema (računalnik, monitor, tv, telefon, mali gospodinjski aparati, igrače na baterije, varčne žarnice), bela tehnika (hladilnik, zamrzovalna skrinja, pralni stroj …), nevarni odpadki (jedilno olje, škropiva, barve in laki), biološko razgradljivi odpadki (večje količine pokošene trave, rezanega cvetja …), tekstil (obleke, čevlji, drug tekstil) z izjemo gradbenih odpadkov pa lahko občani brezplačno oddate na našem zbirnem centru.

Andrej Ilijevec              

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Novosti na področju ravnanja z odpadki (Laški bilten št.: 74/2019)