Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vloge za greznice za kmetijska gospodarstva (Laški bilten št.: 74/2019)

Konec junija se je iztekel rok za oddajo vlog za oprostitev plačila odvoza grezničnih gošč za kmetijska gospodarstva. Po pregledu oddanih vlog je bilo ugotovljeno, da več kot polovica upravičencev, ki so že uživali to olajšavo v preteklih treh letih, ponovnih vlog ni oddala, predpisi pa ne omogočajo avtomatičnega podaljšanja, saj je treba k vlogi predložiti ustrezna dokazila. Vse tiste uporabnike, ki ponovnih vlog niso oddali ali pa so njihove vloge kljub pozivu za dopolnitev nepopolne ali pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, obveščamo, da jim bo Občina Laško po preteku enomesečnega podaljšanja roka, začela zaračunavati storitev odvoza grezničnih gošč, ki ga bo izvedla Komunala Laško v naslednjem triletnem obdobju. Obrazec z vsemi pripadajočimi prilogami je mogoče oddati osebno ali po pošti na naslov Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., Podšmihel 1e, 3270 Laško še v roku 30 dni po objavi v biltenu. Obrazec za oddajo vloge je dostopen tudi na spletni strani www.komunala-lasko.si ali pa na sedežu podjetja.BILTEN74

Gorazd Kunšek              

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vloge za greznice za kmetijska gospodarstva (Laški bilten št.: 74/2019)