Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Ločeno zbiranje odpadkov v Laškem (Laški bilten št.: 73/2019)

Tekstil
Po zaključenem sodelovanju z Zadrugo dobrote smo na našem območju ostali brez zabojnikov za zbiranje tekstila. V očeh občanov je preteklo preveč časa brez zabojnikov. Ves čas smo si prizadevali, da bi vzpostavili prvotno stanje. V zaključku se nam je uspelo dogovoriti s Surovino in v roku 14 dni od dogovora smo na vse stare lokacije in eno novo (zbirni center Strensko) postavili zabojnike za zbiranje tekstila. Ves zbrani tekstil gre na brezplačno predelavo v Avstrijo. Od postavitve do prvega praznjenja (14 dni) ste v zbiralnike oddali 1.580 kg tekstila. Pri oddaji tekstila naprošamo vse občane, da dosledno upoštevajo naša navodila.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 128a1c16cb07203

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev
S prevzemnikom odpadnega jedilnega olja smo izvedli prvo črpanje in načrpali 100 l olja iz zbiralnika na Badovinčevi ulici. Zaradi boljše odzivnosti smo se opremili z opremo za prečrpavanje in skladiščenje odpadnega jedilnega olja, tako da bomo lahko storitev ponudili tudi gostinskim lokalom in drugim zainteresiranim odjemalcem v naši občini.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 85fbd85a5ca29bd9

Steklo
Po podatkih prevzemnikov ločeno zbranih odpadkov se med frakcijami, ki se zbirajo na ekoloških otokih, pojavlja vse več odpadkov, ki tja ne sodijo. Težave se pojavljao tudi pri steklu. Gre predvsem za embalažo, v kateri se steklo prinaša na ekološke otoke. V mogih primerih se v zabojnik skupaj z ločeno zbranim steklom odlagajo razne škatle, zaboji in vreče, ki tja ne sodijo. Glede na to, da se vsi skupaj trudimo, da ločujemo odpadke na izvoru, naprošamo vse občane, da tudi te odpadke odlagajo ločeno. Tudi vso embalažo, v kateri se prinesejo odpadki na ekološki otok, je potrebno odložiti v ustrezen zabojnik.

lekt Clanek Bilten junij 2019 3. Loceno zbiranje odpadkov html 69204d5cf5bc24d6

                                                         Andrej Ilijevec

      

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Ločeno zbiranje odpadkov v Laškem (Laški bilten št.: 73/2019)