Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Spremembe pravilnika o delitvi stroškov toplote v večstanovanjskih objektih

Razmerje delitve
Po novem pravilniku se razmerje delitve med fiksnim in variabilnim delom stroškov lahko s 100% soglasjem etažnih lastnikov poljubno določi. Z večinskim (51% soglasjem) pa je po novem razmerje delitve lahko v razponu od 50:50 do 20:80.

Obračun za odjemna mesta brez delilnikov
Odslej se za odjemna mesta, ki iz subjektivnih razlogov nimajo vgrajenih delilnikov, namesto dosedanjega faktorja 1,6 upošteva faktor 3. To pomeni, da se pri obračunu upošteva trikratnik deleža izračunanega glede na ogrevalno površino odjemne enote.

Faktorji za izpostavljeno lego
Ob posegih, ki vplivajo na toplotne izgube na stavbi (nova streha, fasada,…), je potrebna ponovna določitev faktorjev za izpostavljeno lego. Faktorje izračuna izvajalec delitve (Brunata d.o.o.) na podlagi podatkov o toplotnih izgubah, ki jih prejme s strani etažnih lastnikov oz. upravnika. Doslej upoštevani faktorji se ob nespremenjenih pogojih na stavbi sicer lahko uporabljajo še do leta 2025.

Prenizka poraba
Če bo v posameznem obračunskem obdobju v več kot polovici odjemnih mest v stavbi (šteto po ogrevalnih površinah) poraba nižja od 40% deleža izračunanega iz ogrevalne površine, se bo delitev za celotno stavbo izvedla po ogrevalni površini in ne po dejanski porabi.

Previsoka poraba
Če bo v posameznem obračunskem obdobju poraba posameznega odjemnega mesta višja, kot bi bil 5-kratnik deleža, izračunanega po ogrevalni površini, se poraba ne obračuna po izmerjenih vrednostih, ampak po ogrevalni površini.

Vodomeri za toplo vodo
Z novim pravilnikom je v stavbah s centralno pripravo tople vode obvezna vgradnja vodomerov za toplo vodo na nivoju stanovanj, kjer je to tehnično izvedljivo. Stanovanja brez vodomerov za toplo vodo bodo plačala stroške ogrevanja tople vode po osebah s faktorjem 3, poslovni prostori pa po ogrevalni površini s faktorjem 3.

upravljanje-stanovanj03

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Zbirni center:
delovniki 07:00 - 15:00
torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Spremembe pravilnika o delitvi stroškov toplote v večstanovanjskih objektih