Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Priključevanje na javno kanalizacijo (Laški bilten št.: 80/2020)

Glede na to, da se bliža rok za priključitev objektov na javno kanalizacijsko omrežje, v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15), če gre za aglomeracijo s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, ki je 31. december 2021, bo Javno podjetje Komunala Laško v prihodnjem mesecu pričela z aktivnostmi glede priključevanja objektov na javno kanalizacijo. Zato pozivamo vse občane, ki jim je že bila izdana odločba s strani Občine Laško za priključitev na javno kanalizacijo in tega še niso storili, da to storijo v čim krajšem času oz. se obrnejo na Komunalo Laško glede priprave ponudbe in izvedbe, saj se priključek stavbe na javno kanalizacijo šteje kot interna kanalizacija, ki je v lasti latnika objekta in ne Občine.logotip jp komunala lasko m

            Bojana Mastnak

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
e: info(at)komunala-lasko.si

Uradne ure
Uprava:

Zbirni center
:
delovniki 07:00 - 15:00

torek in petek 09:00 - 15:00
sreda in četrtek
14:00 - 20:00
sobota 08:00 - 14:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Priključevanje na javno kanalizacijo (Laški bilten št.: 80/2020)