Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Komunala Laško in storitev zbiranja odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev (Laški bilten št.: 71/2019)

V letu 2018 je na pobudo Komunale Laško pod okriljem Občine Laško prišlo do srečanja med komunalnimi podjetji in občinami znotraj posameznih lokalnih akcijskih skupin (LAS) na širšem regijskem območju, s ciljem izvedbe skupnega projekta ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Zaradi različnih prioritet znotraj posameznih lokalnih akcijskih skupin, do sodelovanja v okviru skupnega projekta ni prišlo. Zaradi problematike odpadnega olja in s ciljem večjega varovanja okolja smo se dogovorili, da Komunala Laško po vzoru ostalih komunalnih podjetij, samostojno izvede manjši pilotni projekt ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev preko posebnih zbirnih posod, h kateremu smo pristopili konec preteklega leta. Novo storitev ravnanja z odpadki smo na področju Laškega in Rimskih Toplic uvedli v začetku letošnjega leta. V ta namen smo na dveh lokacijah v Laškem (Rimska cesta in Badovinčeva ulica) in na eni lokaciji v Rimskih Toplicah (Aškerčeva cesta) postavili 200 litrske zbiralne posode “Olive”, ki so opremljene s pocinkano pohodno ploščo, lovilcem kapljic, z dvema pritrdilnima drogovoma s personalizirano zastavico. Vsem prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini vseh treh zbirnih mest, pa smo skupaj razdelili nekaj manj kot sedemsto 2,2 litrskih zbirnih posodic.zbiranja odpadnih m

zbiranja odpadnih01Zbirna posoda za odpadno olje “Oliva”

zbiranja odpadnih03Ekološki otok Rimska cesta, Laško

Z uvedbo ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj zasledujemo naslednje cilje:
• zaščita in zmanjšanje obremenitve vodnih virov ter ohranjanje neoporečnosti zdrave pitne vode v Občini Laško (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsak prebivalec v Sloveniji letno porabi 10,5 l olja, kar pomeni, da v Laškem 13.175 prebivalcev letno proizvede 138.338 l odpadnega jedilnega olja)
• s postavitvijo ekološkega otoka za odpadno jedilno olje postavimo temelje za lepšo skupno prihodnost vseh prebivalcem, še posebej najmlajše populacije
• znižanje stroškov vzdrževanja kanalizacijskega omrežja
(v vseh lokalnih skupnostih se nenehno iščejo rešitve, kako v kanalizacijskem omrežju zmanjšati pojav kopičenja maščob, ki zamaščujejo kanalizacijske sisteme)
• znižanje stroškov vzdrževanja centralne komunalne čistilne naprave
(mulji iz čistilnih naprav vsebujejo veliko onesnaževalnih faktorjev, med katerimi olja in masti spadajo med večje, katerih ravnanje povzroča visoke stroške, nezanemarljiv je tudi močan smrad, ki se ob tem sprošča)
• možnost recikliranja odpadnega jedilnega olja za proizvodnjo biodiesla
(z današnjo tehnologijo, ki je plod domačega znanja Kemijskega inštituta Slovenije, se lahko preko posebnega sistema filtracije iz odpadnega jedilnega olja izdeluje biodiesel, ki lahko služi tudi kot pogonsko gorivo za komunalna vozila).

Na osnovi vseh prednosti, ki jih prinaša uvedba ločenega zbiranja odpadnega jedilnega olja, izhaja, da je z ločevanjem potrebno začeti v domači kuhinji, torej tam, kjer odpadna olja in maščobe nastajajo, zato vse občane prosimo, da v čim večji meri koristijo novo storitev in tako pomagajo pri ohranitvi zdravega in čistega okolja.

Z vami in za vas odgovorno do okolja!

                          Tomaž Novak, direktor Komunale Laško

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Komunala Laško in storitev zbiranja odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev (Laški bilten št.: 71/2019)