Komunala Laško d.o.o. - Skupaj z vami in za vas odgovorno do okolja

jarse-logo  
 
  BV Certification-ISO 14001BV ISOBV ISO-2

Vplivi mikroskopskih PM delcev v zraku (Laški bilten št.: 64/2018)

V Evropi so se v zadnjih desetletjih emisije onesnaženih snovi v zrak precej zmanjšale, a onesnažen zrak kljub temu predstavlja izredno velik okoljski problem, saj negativno vpliva na ljudi, vpliva na nastanek številnih bolezni ter skrajšuje življenjsko dobo ljudi. Med najbolj nevarnimi emisijami so emisije z delci PM2,5 in PM10. Izraz PM izhaja iz angleške kratice particulate matter. PM2,5 so manjši, fini delci, ki imajo premer manjši od 2,5 mikrometra (μm), PM10 pa so delci, ki vključujejo tako omenjene fine delce PM2,5 kot tudi grobe delce s premerom med 2,5 in 10 mikrometrov.

Za delce PM10 sta predpisani dnevna in letna mejna vrednost. Dnevna mejna vrednost, ki znaša 50 μg/m3, ne sme biti presežena več kot 35 v koledarskem letu. Za delce PM2,5 pa je predpisana letna mejna vrednost 25 μg/m3. Delce razdelimo na primarne in sekundarne. Primarne delce sproščajo v ozračje viri izpustov neposredno, sekundarni pa nastajajo v ozračju z oksidacijo in pretvorbo primarnih plinastih izpustov.

V svetu sta najbolj onesnaženi mesti Peking in New Delhi, med evropskimi mesti pa med bolj onesnažene spada Pariz. Po podatkih Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO) izhaja, da tudi Slovenija nima najčistejšega zraka in je v evropskem vrhu po izpustih PM delcev na prebivalca in tudi na enoto površine.
mikroskopski delci01Onesnaženje zraka, New Delhi

V naseljih predstavljajo pomemben vir delcev predvsem izpusti iz prometa in individualnih kurišč ter resuspenzija s cestišč (resuspenzija je prah na cestah, ki se kot posledica prometa ponovno dviguje). Delce v cestnem prometu sproščajo predvsem dizelski motorji, nastajajo pa tudi pri obrabi cest, pnevmatik in zavor, navaja ARSO.

Analiza virov PM10 po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kaže, da je v Sloveniji glavni izvor onesnaženja s temi delci večinoma cestni promet (urbana središča, npr. Ljubljanska kotlina), v slabo prevetrenih kotlinah pa tudi izpusti iz kurilnih naprav ter industrijskih virov (Zasavska in Celjska kotlina). Daleč najpomembnejši vir delcev PM2,5 pa so mala kurišča in cestni promet. Negativni učinki PM10 na zdravje so odvisni predvsem od koncentracije in od časa izpostavljenosti. Študije kažejo na povezavo med kratkotrajno izpostavljenostjo PM 2,5 in PM10 ter povečano stopnjo umrljivosti predvsem pri bolnikih z obstoječo pljučno ali boleznijo srca in ožilja.

Za boljši zrak smo odgovorni prav vsi, ne samo država, ampak tudi vsak posameznik, ki lahko s svojim odgovornim ravnanjem sam pripomore k manjšemu onesnaženju (uporaba javnega prometa, dobra izolacija stavb, ustrezno vzdrževanje in zamenjava kurilnih sistemov).

Ne pozabimo pa, da je zelo škodljivo tudi kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega lesa, smeti, tekstila in plastike, saj s tem povzročamo sproščanje strupenih snovi, ki jih potem neposredno vdihavamo vsi, tako mi sami kot tudi naši otroci.
Tomaž Novak                            

Viri: Agencija za okolje Republike Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, internet https://mg.co.za/article/2017-11-13-hospitals-fill-up-in-delhi-as-killer-smog-continues

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: info(at)komunala-lasko.si

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava:
Deponija:
delovniki 07:00 - 15:00
sreda 13:00 - 17:00
sobota 08:00 - 12:00

Pripombe, predloge, pohvale
nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Obvestila Obvestila Vplivi mikroskopskih PM delcev v zraku (Laški bilten št.: 64/2018)