Legenda - vrsta odpadkov
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
gospodinjski aparati, radio in mobilni telefoni, električni gospodinjski aparati
OEEO KOSOVNI ODPADKI
odpadki, ki jih zaradi oblike, velikosti ali teže ne moremo oddati v posodo ali zabojnik
KOS
NEVARNI ODPADKI
odpadki, ki vsebujejo okolju odpadki nevarne snovi
NEV PREOSTANEK ODPADKOV
odpadki, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od omenjenih skupin
OST
BIOLOŠKI ODPADKI
kuhinjski odpadki, vrtni odpadki
BIO STEKLO
steklenice, steklena embalaža
ST
EMBALAŽA
plastenke, embalaža iz plastičnih mas, plastične vrečke, folija, pločevinke, konzerve živil, tetrapak, plastični kozarci
EMB GRADBENI ODPADKI
ostanki gradbenega materiala
GR
PAPIR
časopisi, revije, papirni izdelki, manjša kartonska embalaža
PAP TEKSTIL
oblačila, posteljnina, čevlji čisti v paru
TEK
ODPADNA OLJA
razna olja
ODO
Legenda - vrsta odlagališč
EO Ekološki otoki ZC Zbirni center
KOM Kompostnik ZRB Zabojnik rjave barve
ZPO Zabojnik za preostanek odpadkov MZNO Mobilni zabojnik za nevarne odpadke
ZKO Zabojnik za kosovne odpadke RZ Rumen zabojnik